Övertidsdagar

Prostatacancer står för 1/3 av all extra väntetid, när varje dag räknas.

Patienter med prostatacancer väntade tillsammans 285 755 över angiven ledtid inom SVF, övertidsdagar 2023. Det i särklass den störst andel av alla diagnoser.

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, övertid, per diagnos, SVF 2023

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, övertid, per diagnos, SVF 2023

783 år extra väntan till första behandling

Tillsammans har alla cancerdiagnoser 931 915 extra väntetidsdagar, utöver ordinarie ledtid i SVF 2023.
Enbart patienter med prostatacancer väntade 285 755 dagar över angiven ledtid till första behandling. Lika lång tid som 783 år - En hissnande siffra!
Det är mer än 30% av de totalt 931 915 extra väntetidsdagarna för alla diagnoser och 146% fler övertidsdagar än närmaste diagnos. 

Antal väntetidsdagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2023

Antal väntetidsdagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2023

Urologiska cancer står för 44% av all extra väntetid

Penis-, Testikel-, Njur-, Urinblåsa/urinvägar och prostatacancer har tillsammans 412 552 övertidsdagar. Övrig cancer: 519 363 dagar.

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, urologiska cancer, övertid cancer SVF 2023

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, urologiska cancer, övertid cancer SVF 2023

Två månader övertid, per patient

Särskilt intressant ur patientperspektiv är att granska fördelningen av väntetider på individnivå. I genomsnitt väntar cancerpatienter 32 dagar för länge på sin första behandling 2023. Patienter med prostatacancer väntar 55 dagar, nästan två månader! 72% mer än snittet.

Genomsnittligt antal dagar över angiven ledtid, övertid per patient, SVF 2023

Genomsnittligt antal dagar över angiven ledtid, övertid per patient, SVF 2023

Total väntetid, inom och utöver ledtid

Tittar vi på den totala väntetiden, ordinarie ledtid och övertid, blir skillnaden ännu tydligare. Prostatacancerpatienter väntade totalt 674 480 dagar inom SVF under 2023. 388 725 dagar inom ledtider för respektive behandling och 285 755 dagar övertid. Det är i särklass flest väntetidsdagar, både inom och utöver ledtid, av alla diagnoser. 

Total antal väntetidsdagar per diagnos, inom och utöver ledtid, SVF 2023

Total antal väntetidsdagar per diagnos, inom och utöver ledtid, SVF 2023

Se fler diagram - Övertidsdagar Prostatacancer

Senast uppdaterad 20 juni 2024