Övertidsdagar

Dagar patienter väntat, utöver ordinarie ledtid, från välgrundad misstanke till start av behandling inom SVF, när varje dag räknas.

Prostatacancerpatienter står för 1/3 del av alla extra väntetidsdagar, 311 480 av totalt 904 491 dagar.
Det är i särklass den störst andel av alla diagnoser, 34%.

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, övertid SVF 2022

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, övertid SVF 2022

 

853 år för länge till första behandling

Tillsammans hade alla cancerdiagnoser 904 491 övertidsdagar under 2022. Enbart prostatacancer 311 480 dagar. Det är 217% fler dagar än den diagnos som hade näst flest och lika lång tid som 853 år! 10 generationer! En hissnande siffra!

Antal väntetidsdagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2022

Antal väntetidsdagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2022

 

Urologiska cancer står för hälften av all extra väntetid

Penis-, Testikel-, Njur-, Urinblåsa/urinvägar och prostatacancer 884 548 dagar (49%).
Övrig cancer: 924 434 dagar

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, urologiska cancer, övertid cancer SVF 2022

Andel väntetidsdagar utöver ledtid, urologiska cancer, övertid cancer SVF 2022

Övertid per patient

Genomsnittligt antal dagar över angiven ledtid, från välgrundad misstanke till start av första behandling inom SVF

Två månader övertid, per patient

Särskilt intressant ur patientperspektiv är att granska fördelningen av väntetider på individnivå. I genomsnitt väntar cancerpatienter 33 dagar för länge på sin första behandling. Prostatacancerpatienter väntar 57 dagar, nästan två månader, 72% mer än snittet.

Genomsnittligt antal dagar över angiven ledtid, övertid per patient, SVF 2022

Genomsnittligt antal dagar över angiven ledtid, övertid per patient, SVF 2022

 

Total väntetid, per patient

Den totala väntetiden, ordinarie ledtid och övertid, gör skillnaden ännu större. Prostatacancerpatienter väntar 84% längre än den genomsnittliga väntetiden för alla cancerpatienter.

Genomsnittlig total väntetid per patient, dagar inom angiven ledtid + överskjutande dagar, SVF 2022

Genomsnittlig total väntetid per patient, dagar inom angiven ledtid + överskjutande dagar, SVF 2022

 

Övertiden över tid

Prostatacancer har över tid stått för merparten av övertiden inom SVF och gapet ökar. Sedan 2018 har antalet övertidsdagar för prostatacancerpatienter ökat med 67%, från 187 048 övertidsdagar 2018 till 311 480 år 2022.

Dagar över angiven ledtid per år, alla diagnoser, SVF 2018-2022

Dagar över angiven ledtid per år, alla diagnoser, SVF 2018-2022

Senast uppdaterad 15 november 2023