Policies och styrdokument

För oss är det viktigt att våra gåvogivare känner förtroende för oss som organisation. Vi arbetar aktivt för att hålla administrationen låg så att så stor del som möjligt av gåvan ska gå till ändamålet. Nedan har vi samlat viktiga dokument som reglerar Prostatacancerförbundets arbete.

Prostatacancerfonden

Prostatacancerförbundet vill skapa ett långsiktigt förtroende för givande. Insamlade medel går till Prostatacancerfonden vars syfte är:

  • Att stödja forskning och utveckling inom prostatacancerområdet.
  • Dela ut stipendier för kompetensutveckling till vårdpersonal och patientföreträdare inom prostatacancerområdet.
  • Genomföra opinionsbildande insatser för en bättre prostatacancervård.

För att redovisa öppenhet och skapa förtroende är förbundet med i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Förbundsstämma och ordförandekonferens

Förbundsstämman är Prostatacancerförbundets högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. Det år som det inte är stämma anordnar förbundet en ordförandekonferens. Röstberättigade är föreningarnas valda ombud. Nedan finner ni protokoll från de senaste åren.

Styrdokument för Prostatacancerförbundet

Effektrapporter/Verksamhetsberättelser

Senast uppdaterad 25 september 2023