Historia

Start och medlemsutveckling

I februari 1999 kallade P O Hedlund, Urologiska kliniken på Karolinska sjukhuset till ett möte med syfte att bilda en rikstäckande organisation för patienter med prostatacancer. Tillsammans med representanter från patientföreningarna ProLiv Göteborg, Prostatabröderna Stockholm och ProVitae Kristianstad startades Riksorganisationen för Prostatacancer (ROP), med Lars G Eliason som ordförande. De tre patientföreningarna hade då tillsammans 900 medlemmar.

Ett av huvudsyftena för styrelsen i Riksorganisationen för Prostatacancer var att stötta bildandet av nya patientföreningar. I slutet av 2004 var 16 lokalföreningar igång med totalt 3 000 anslutna medlemmar. Tre år senare hade organisationen 26 föreningar och 5 600 medlemmar. I slutet av 2019, 20 år efter att riksorganisationen bildades, fanns 27 anslutna patientföreningar med totalt över 12 000 medlemmar.

Namnändring och ny forskningsfond

2006 antogs en namnändring till Prostatacancerförbundet. Samma år beviljades förbundet 90-konto och startade Prostatacancerfonden till förmån för forskning och kompetensutveckling inom prostatacancerområdet. Prostatacancerfonden bytte namn till Fonden mot prostatacancer 2011, för att undvika förväxling med Cancerfonden. 2018 ändrades fondens namn till Prostatacancerfonden.

Prostatanytt

Behovet av att förmedla information till föreningarna ledde till utgivning av infobladet ROP-nytt 2003. Medlemstidningen bytte namn till Prostatanytt 2006. Prostatanytt ges ut fyra gånger per år till medlemmar och intressenter inom prostatacancerområdet. Upplagan är på 12 500 exemplar (2020).

Septemberkampanjen

September har internationellt uppmärksammats som prostatacancermånaden, då den Internationella prostatacancerdagen infaller den 15 september varje år. 2004 genomförde Riksorganisationen för Prostatacancer tillsammans med Cancerfonden en manifestation för att sprida information om prostatacancer och betydelsen av tidig upptäckt. Aktiviteter för att öka medvetenheten om Sveriges vanligaste cancersjukdom pågår fortfarande under namnet Septemberkampanjen, dock inte i samma utsträckning som tidigare.

Mustaschkampen

Numera är november den huvudsakliga månaden då mäns hälsa och prostatacancer uppmärksammas. Den internationella organisationen Movember, med mustaschen som symbol, har i många år fokuserat sin marknadsföring till just november månad. I Sverige startades den nationella kampanjen Mustaschkampen upp av Cancerfonden 20072011 för att samla in pengar till forskning och öka medvetenheten om prostatacancer. Sedan 2015 bedrivs kampanjen av Prostatacancerförbundet varje år. På bara sju år i Prostatacancerförbundets regi har kännedomen om Mustaschkampen och kunskapen om prostatacancer ökat markant bland allmänheten.

Symbolerna som Prostatacancerförbundet använder i sitt opinionsarbete är Blå bandet och Mustaschkampens blå mustasch, som varje år har ett nytt mönster. 

Senast uppdaterad 09 september 2021