Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut hedersutmärkelser till personer eller organisationer som gjort betydande insatser i kampen mot prostatacancer. För verksamhetsåret 2022 har utmärkelser delats ut till Sture Henningsohn och Henrik Grönberg. 


Sture Henningsohn tilldelades hedersutmärkelsen på Förbundsstämman i april 2023. Foto: Maria Ahlvik.

Förbundet

2022 års hedersutmärkelse i kategorin "Förbundet" gick till Sture Henningsohn med motiveringen:

"Sture Henningsohn belönas med Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse för sitt mångåriga engagemang i förbundets tjänst. Sture är en ödmjuk och diplomatisk man som genomfört ett enastående arbete i Valberedningen i ett decennium, sedan 2017 som gruppens ordförande. Han är en god ledare som kan vara bestämd när det krävs men alltid på ett fint och avvägt sätt, något som kännetecknar en skicklig förhandlare. Sture har genom åren även lagt ner ett enormt arbete som ordförande i Västernorrlands lokala patientförening Träpatronerna, vilket bland annat bidragit till ett ökat medlemsantal."


Henrik Grönberg fick ta emot hedersutmärkelsen vid en föreläsning han höll i samband med Förbundsstämman. Foto: Maria Ahlvik.

Profession

2022 års hedersutmärkelse i kategorin "Profession" gick till Henrik Grönberg med motiveringen:

"Henrik Grönberg belönas med Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse för sin banbrytande forskning i förening med innovativa arbetssätt och sitt stora engagemang för patienterna. Henriks visionära och uthålliga arbete med att bygga upp ett Prostatacancercentrum har nått långt med att erbjuda en tillgänglig och sammanhållen vårdkedja med tvärprofessionell bemanning och utan onödig väntan. Arbetssättet har potential att bli förebild för vården inte bara i Stockholm utan också i hela landet. Vi är både imponerande och tacksamma för Henriks fantastiska arbete och engagemang genom åren."

Senast uppdaterad 03 maj 2023