Hedersutmärkelse 2019

För verksamhetsåret 2019 delades utmärkelser ut till Kent Lewén, Maria Lewin Lundh och Jan-Erik Damber.

Förbundet

2019 års hedersutmärkelse i kategorin "Förbundet" gick till Kent Lewén med motiveringen:

"Kent Lewén belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt engagerade och kunniga arbete för förbundet, främst inom kommunikation och påverkan.

Kent har med sitt engagemang och kompetens en stor del i tillkomsten av Prostatacancerförbundetsunika kampanj, Mustaschkampen. Kampanjen har vuxit och fått en starkare genomslagskraft för varje år den har genomförts. Mustaschkampen har bidragit till att allmänheten i mycket högre utsträckning än tidigare vet vad prostatacancer är och att man bör testa sig, vilket i förlängningen räddar liv. Kent har även bidragit till förbundets framgång genom att under en period vara ledamot i förbundsstyrelsen. Han anordnar intressanta och uppskattade seminarier i Almedalen samt hjälper andra föreningar än den han själv tillhör med sina unika kompetenser. Kent har med sitt driv och initiativförmåga initierat aktiviteter och modeller i sin egen förening, Viktor, som andra föreningar inspirerats av och kunnat utveckla i sin egen verksamhet."

Kontaktsjuksköterska eller patientkontakt

2019 års hedersutmärkelse i kategorin "Kontaktsjuksköterska/patientkontakt" gick till Maria Lewin Lundh med motiveringen:

"Maria Lewin Lundh belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt mycket engagerade och empatiska arbete för patienternas bästa utöver det vanliga.

Maria är med sitt yrkeskunnande, engagemang och respekt för patienterna ett fantastiskt stöd. Hon ser till att patienterna får individuella vårdplaner med allas individuella behov i fokus. Patienter och anhöriga känner sig välinformerade vilket är ovärderligt genom en vanligtvis väldigt jobbig tid i livet. I samband med att Värmland var en föregångare med det som numera kallas organiserad prostatacancertestning gjorde hon en fantastisk insats med organisation och patientkontakter. Maria utvecklar kontaktsjuksköterskerollen och är en smidig och mycket uppskattad länk mellan professionen och patientföreningen."

Foto: Anders Hansson.

Profession

2019 års hedersutmärkelse i kategorin "Profession" gick till Jan-Erik Damber med motiveringen:

"Jan-Erik Damber belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelseför sitt innovativa och utvecklande arbete inom prostatacancerområdet.

Jan-Erik Damber är sedan många år en gigant i den svenska prostatacancervården. Förutom sin kliniska verksamhet har han bidragit med utveckling, handledning och forskning samt medverkat i ett mycket stort antal internationella artiklar. Han har också som Socialstyrelsens rådgivare granskat flödet av forskningsnyheter på vägen mot klinisk praxis. Som en av initiativtagarna till Arild-dagarna visade han också sin framsynthet om onkologins ökande betydelse i prostatacancervården. Jan-Erik är en stor tillgång för Prostatacancerförbundet och våra föreningar som föreläsare samt med rådgivning både i allmänna frågor och som expert i förbundets forskningsråd."

Senast uppdaterad 17 maj 2021