Hedersutmärkelse 2013

Hedersutmarkelse 2013

Hedersutmärkelsen från Prostatacancerförbundet gick år 2013 till Marika Laliberté för hennes personliga engagemang i att stödja Prostatacancerförbundets patientföreningar. Motiveringen till utmärkelsen löd:

"Marika Laliberté har långt utöver vad som ingår i hennes uppdrag på läkemedelsföretaget Sanofi personligt engagerat sig i att stödja våra svenska prostatacancerföreningars verksamhet under snart 10 års tid.

Marika har alltid varit personligen närvarande vid föreningarnas möten såväl vardagar som helger. Det är ingen överdrift att säga att Marikas kunskap och erfarenheter inom prostatacancerområdet har betytt oerhört mycket för både förbundets och föreningarnas utveckling och tillväxt."

Senast uppdaterad 24 april 2020