Internationell samverkan

Prostatacancerförbundet samverkar med organisationer i andra länder som arbetar med cancerfrågor och samarbetar även med internationella patientorganisationer för prostatacancer i syfte att skapa positiva förändringar på prostatacancerområdet.

Synergy

Norden

Vi samarbetar med de nordiska ländernas patientorganisationer mot prostatacancer:

Andra samverkansorganisationer i Norden är:

Europa

European Cancer Patient Coalition (ECPC)

ECPC är rösten för den europeiska cancerpatientens gemenskap som företräder cancerpatientsgrupper från de allra största till de mer sällsynta cancerformerna. ECPC etablerades för att representera perspektiven för cancerpatienter i den europeiska hälsodebatten och för att ge ett forum för europeiska cancerpatienter att dela information och erfarenheter mellan varandra.

Europa Uomo - The Prostate Cancer Coalition

EUOMO är en allians mellan nationella prostatacancerförbund i 27 länder och verkar för opinionsbildning, mer forskning och bättre vård genom kontakter med EU-instanser och andra organisationer på internationell nivå. Gemensamma arrangemang för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Andra samverkansorganisationer i Europa inom cancer, prostatacancer och urologi:

USA

Prostatacancerförbundets samverkansorganisationer i USA:

Senast uppdaterad 31 maj 2023