Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.

Förbundsstyrelsens ansvarsområden

Kent Lewén, ordförande i Arbetsutskottet, representant i NVP, ordförande i Forskningsrådet.
Hans Joelsson, ledamot i Arbetsutskottet, representant i NPCR, representant i Nationella PROM-gruppen.
Bengt Ekvall, ordförande i Stipendiekommittén.
Håkan Florin, representant i e-MVP, Almedalen.
Jan Frick, representant i NVP, regiongrupp - nationellt ansvarig.
Gert Malmberg, representant i NPCR, ledamot i Forskningsrådet, representant i Nationella PROM-gruppen.
Inga-Lill Själander, ledamot i Läkemedelsutskottet.
Erik Andersson, ledamot i Stipendiekommittén.
Lars Björnerbäck, ledamot i Stipendiekommittén.

Övriga ansvarsroller

Calle Waller, vårdpolitisk talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar.
Bernt Åslund, ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin.
Johan Sällström, forskningsbevakning.

Adjungerade till förbundsstyrelsen

Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM-GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt.
Kerstin Åslund, styrelsens expert på medicinska frågor, forsknings- och utbildningsområdet, ledamot av PCFs forskningsråd och stipendiekommitté, skriver remissvar.

Regionansvariga

Ingemar Engberg, ansvarig region SYD
Gert Malmberg, ansvarig region ÖST
Vakant, ansvarig region VÄST
Håkan Florin, ansvarig region MELLANSVERIGE
Torsten Sundberg, ansvarig region STOCKHOLM-GOTLAND
Leif Sundqvist
, ansvarig region NORR

Forskningsrådet

Kent Lewén, (ordförande) Prostatacancerförbundets styrelseordförande
Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, ledamot Prostatacancerförbundet
Anders Widmark, seniorprofessor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi, Sahlgrenska akademin
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Olov Berggren, (sekreterare) generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Stipendiekommittén

Bengt Ekvall, ordförande
Kerstin Åslund
Lars Björnerbäck
Erik Andersson

Läkemedelsutskott

Bernt Åslund, ordförande
Inga-Lill Själander
Vakant

Internationellt utskott

Olov Berggren
Stig Lindahl
Vakant

Valberedning

Sture Henningsohn, ordförande
Torsten Sundberg
Ulf Holmberg
Ingemar Engberg
Anders Hansson

Redaktionsråd Prostatanytt

Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologisjuksköterska
Christina Örum, anhörig
Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktör

Senast uppdaterad 03 juni 2021