Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.

Förbundsstyrelsens ansvarsområden

Kent Lewén, ordförande i Arbetsutskottet, representant i NVP, ordförande i Forskningsrådet.
Magnus Klang, ledamot i Arbetsutskottet, ordförande i Stipendiekommittén.
Hans Joelsson, ledamot i Arbetsutskottet, representant i NPCR, representant i NVP.
Håkan Florin, ledamot i Stipendiekommittén, Almedalen.
Jan Frick, bevakning av rehabilitering.
Gert Malmberg, representant i NPCR, regionansvarig Öst, ledamot i Forskningsrådet.
Vakant
Bengt Ekvall, representant i Min e-vårdplan.
Gunnar Ersbo, ledamot i Stipendiekommittén.

Övriga ansvarsroller

Calle Waller, vårdpolitisk talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar.
Bernt Åslund, ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin.
Johan Sällström, forskningsbevakning.

Adjungerade till förbundsstyrelsen

Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM-GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt.

Forskningsrådet

Kent Lewén, (ordförande) Prostatacancerförbundets styrelseordförande
Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, ledamot Prostatacancerförbundet
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi, Sahlgrenska akademin
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Jens Sörensen, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Camilla Thellenberg Karlsson, överläkare i onkologi, Norrlands universitetssjukhus
Olov Berggren, (sekreterare) generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Stipendiekommittén

Magnus Klang, ordförande
Kerstin Åslund
Håkan Florin
Gunnar Ersbo

Läkemedelsutskott

Bernt Åslund, ordförande
Mats Persson
Vakant

Internationellt utskott

Olov Berggren
Magnus Klang
Vakant

Valberedning

Sture Henningsohn, ordförande
Torsten Sundberg
Ulf Holmberg
Ingemar Engberg
Anders Hansson

Redaktionsråd Prostatanytt

Torsten Sundberg, chefredaktör
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin
, onkologisjuksköterska
Mats Hedlund
, urolog
Christina Örum, anhörig

Senast uppdaterad 16 april 2024