Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.

Förbundsstyrelsens ansvarsområden

Kent Lewén
Hans Joelsson
Bengt Ekvall
Håkan Florin
Jan Frick
Gert Malmberg
Inga-Lill Själander
Erik Andersson
Lars Björnerbäck

Övriga ansvarsroller

Calle Waller, internationell talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar.
Bernt Åslund, ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin.

Adjungerade till förbundsstyrelsen

Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt.
Kerstin Åslund, styrelsens expert på medicinska frågor, forsknings- och utbildningsområdet, ledamot av PCFs forskningsråd och stipendiekommitté, skriver remissvar.

Regionansvariga

Leif Sundqvist, ansvarig region NORR
Ingemar Engberg, ansvarig region SYD
Vakant, ansvarig region VÄST
Gert Malmberg, ansvarig region ÖST
Håkan Florin, ansvarig region MITT
Torsten Sundberg, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND

Forskningsrådet

Kent Lewén, (ordförande) Prostatacancerförbundets styrelseordförande
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi, Sahlgrenska akademin
Olov Berggren, (sekreterare) generalsekreterare Prostatacancerförbundet
Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
Anders Widmark, seniorprofessor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus

Stipendiekommittén

Kent Lewén, ordförande Prostatacancerförbundets styrelse
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Olov Berggren, generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Läkemedelsutskott

Bernt Åslund, ordförande
Thore Eklund
Mikael Nordström

Leif Näckholm
Johan Sällström
Hans Joelsson
Kenny Petersson
Jan-Erik Essenholm

Internationella utskottet

Calle Waller, ordförande
Kent Lewén
Stig Lindahl

Redaktionsråd Prostatanytt

Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologisjuksköterska
Christina Örum, anhörig
Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktör


Senast uppdaterad 12 maj 2021