Hedersutmärkelse 2017

Hedersutmarkelse 2017

2017 års hedersutmärkelse gick till Torsten Sundberg med motiveringen:

"Torsten Sundberg belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt mångsidiga och outtröttliga engagemang för vår viktiga uppgift. Han har på många olika sätt bidragit till förbundets positiva utveckling, bland annat genom att sprida information och kunskap om sjukdomen.

Torsten har, i över tio år, med energi och nyfikenhet varit chefredaktör för Prostatanytt. Hittills har han gett ut över 40 utgåvor av den mycket uppskattade tidningen. Tack vare Torstens enastående arbete i valberedningen har han sett till att förbundet fått en bra styrelse och har själv även medverkat i styrelsearbetet som adjungerad. Dessutom är han vår okrönte reseledare för både förbundsstämmor och ordförandekonferenser."

Senast uppdaterad 24 april 2020