2011

Hedersutmarkelse 2011

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse år 2011 gick till Barbro och Lars Eliasson för deras stora engagemang inom prostatacancerområdet. Motiveringen lyder:

"Lars var med och bildade förbundet ROP (nu Prostatacancerförbundet) år 1999 och var dess förste ordförande. Under de åren drivande och ansvarig för förbundets nationella och internationella kontakter och samarbetsformer. Har även varit ordförande i ProLiv Väst. Han har alltid ställt upp för de som söker hans råd och erfarenhet, deltagit i press och tv. Besökt föreningarna bland annat som föredragshållare. Det är ingen överdrift att säga att Lars är pionjär och bland de första som skapade uppmärksamhet och spred kunskap kring sjukdomen prostatacancer. Barbro har hela tiden från Lars diagnos varit vid hans sida med engagerat stöd och uppmuntran vilket säkert bidragit positivt till att bromsa sjukdomen. Barbro och Lars säger alltid att man är två om sjukdomen, så 2002 var Barbro med och bildade Sveriges första anhöriggrupp i Göteborg."

Hedersutmärkelse 2010

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2010 gick till professor Jonas Hugosson, verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, för hans banbrytande studie som visar att regelbunden PSA-testning varje år räddar livet på minst 1 000 män.

Hedersutmärkelse 2009

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2009 gick till Lydiagården.

Senast uppdaterad 24 april 2020