Riktlinjer för hedersutmärkelse

Prostatacancerförbundets hederutmärkelse delas ut i tre olika kategorier. Patientföreningar och medlemmar har möjlighet att nominera en kandidat i varje utmärkelsekategori.

Kategorierna är:

  • Engagerad person inom Prostatacancerförbundet och/eller dess medlemsföreningar.
  • Person eller definierad grupp utanför Prostatacancerförbundet.
  • Kontaktsjuksköterska/Patientkontakt eller definierad grupp av desamma.

Kriterierna är:

En person/grupp som har gjort betydande insatser för att:

  • Öka kunskapen om prostatacancer och dess orsaker.
  • Förbättra vården och rehabilitering av prostatacancerdrabbade.
  • Stärka uppmärksamheten kring sjukdomen.
  • Öka patienternas inflytande i prostatacancervården.
  • Uppmärksamma närståendes viktiga roll.
  • För Kontaktsjuksköterska/Patientkontakt är engagemanget och intresset för att hjälpa patienterna till bästa möjliga vård i vid bemärkelse den viktigaste bedömningsgrunden.

Motivera vem, varför och gärna vilka/vilken punkt ovan som den nominerade uppfyller och hur. Nomineringar skickas till Tiina på Prostatacancerförbundet senast den 30 november innevarande år. Beslut om mottagare av hedersutmärkelserna fattas av förbundsstyrelsen.

Utmärkelsen består av ett konstverk och ett diplom med motivering. Utmärkelsen delas ut i anslutning till förbundsstämma eller ordförandekonferens.

Senast uppdaterad 27 april 2020