Riktlinjer för hedersutmärkelse

Prostatacancerförbundets hederutmärkelse delas från och med verksamhetsåret 2024 ut vartannat år. Patientföreningar och medlemmar har möjlighet att nominera en kandidat till priset.

Kriterierna är:

En engagerad person/grupp inom Prostatacancerförbundet och/eller dess medlemsföreningar alternativt en person eller definierad grupp utanför Prostatacancerförbundet som har gjort betydande insatser för att:

  • Öka kunskapen om prostatacancer och dess orsaker.
  • Förbättra vården och rehabilitering av prostatacancerdrabbade.
  • Stärka uppmärksamheten kring sjukdomen.
  • Öka patienternas inflytande i prostatacancervården.
  • Uppmärksamma närståendes viktiga roll.

Motivera vem, varför och gärna vilka/vilken punkt ovan som den nominerade uppfyller och hur. Nomineringar skickas till Tiina Hallberg på Prostatacancerförbundet senast den 30 november 2024. Beslut om mottagare av hedersutmärkelserna fattas av förbundsstyrelsen.

Utmärkelsen består av ett konstverk och ett diplom med motivering. Nästa utmärkelse delas ut i anslutning till Förbundsstämman 2025.

Senast uppdaterad 04 januari 2024