Hedersutmärkelse 2015

Hedersutmarkelse 2015

2015 år hedersutmärkelse gick till Calle Waller med motiveringen:

"Calle Waller har driv i steget som Prostatacancerförbundets talesperson och vice ordförande. Folkhälsopedagogen, debattören och slitvargen Calle Waller belönas med Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse 2015 för sitt outtröttliga engagemang.

Calle Waller har med åren blivit en respekterad representant för Prostatacancerförbundet som generöst delar med sig av sitt vetande och gör skillnad. Hans breda och djupa kunskap om sjukdomens många aspekter är imponerande. Hans kontaktnät, såväl bland urologer, onkologer och vårdpersonal som bland sjukvårdens makthavare, är omfattande. Calle Waller har förtjänstfullt medverkat till att en växande del av befolkningen numera känner till sjukdomen prostatacancer och tar den på allvar."

Senast uppdaterad 24 april 2020