Hedersutmärkelse 2012

Hedersutmarkelse 2012

Hedersutmärkelsen från Prostatacancerförbundet gick år 2012 till Anders Gyhlenius för hans engagemang i att skapa uppmärksamhet kring prostatacancer och sin förmedling av livsglädje. Motiveringen till utmärkelsen löd:

”Anders har skapat stor uppmärksamhet och kunskap kring sjukdomen prostatacancer. Han har öppet och självutlämnande talat om sjukdomen och rätten till jämlik vård i radio, tv och press. Han har hållit föredrag för både vården och läkemedelsföretag och därmed på ett mer ingående sätt kunnat bidra till kunskap om hur en patient med spridd prostatacancer mår. Han har dessutom förmedlat vissheten att glädjen och livslusten bär även när man lever med spridd prostatacancer.”

Ceremonin för utdelningen hölls den 6 mars på IKEA-varuhuset i Kungens Kurva där Anders arbetar.

Senast uppdaterad 24 april 2020