Hederutmärkelse 2018

För verksamhetsåret 2018 delades priset för första gången ut i tre olika kategorier.

Hederpristagare 2018

Kjell Brissman, Inger Hedblad, Ingela Franck Lissbrant och Bernt Åslund. Foto: Liv Öian.

Förbundet

2018 års hedersutmärkelse i kategorin "Förbundet" gick till Bernt Åslund med motiveringen:

"Bernt Åslund belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt engagerade och kunniga arbete för förbundet, framförallt inom läkemedelsområdet.

Tack vare Bernts kompetens och kunskap har förbundet blivit en kunnig och seriös samtalspartner som vården, myndigheter och läkemedelsbolag lyssnat till. Bernts unika kompetens har också gjort att Prostatacancerförbundet fått möjlighet att delta i utredningar och andra viktiga sammanhang som patientföreningar annars normalt inte har möjlighet till. Hans oförtröttliga arbete för tillgång till och jämlik användning av nya läkemedel samt rimliga priser på förskrivna preparat utom förmånen är andra exempel på särskilt värdefulla insatser. Bernts insatser har starkt bidragit till Prostatacancerförbundets mycket positiva utveckling och att kunskapen om prostatacancer ökat i hela samhället."

Kontaktsjuksköterska eller patientkontakt

2018 års hedersutmärkelse i kategorin "Kontaktsjuksköterska/patientkontakt" gick till Inger Hedblad med motiveringen:

"Inger Hedblad belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt mycket engagerade och empatiska arbete för patienternas bästa utöver det vanliga.

Inger är med sitt yrkeskunnande och stora intresse för patienterna ett fantastiskt stöd för alla patienter hon kommer i kontakt med. Som nybehandlad är det ovärderligt att ha någon att vända sig till som verkligen bryr sig om varje enskild individ och hjälper patienten genom en vanligtvis väldigt jobbig tid i livet. Givetvis gäller det även i senare skeden av sjukdomsutvecklingen. Inger har sedan 2014 även bidragit till att det sker regelbundna träffar mellan nydiagnostiserade patienter, vården och patientföreningen i sjukhusets lokaler."

Profession

2018 års hedersutmärkelse i kategorin "Profession" gick till Ingela Franck Lissbrant med motiveringen:

"Ingela Franck Lissbrant belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt innovativa och engagerade arbete inom prostatacancervården, alltid med patienten i fokus.

Ingela är en mycket uppskattad verksam kliniker och forskare som med sin kompetens och smittande entusiasm drivit på utvecklingen av prostatacancervården i Västra Götalandsregionen och i hela Sverige. Hon är bland annat vice ordförande i Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) som räknas som världens bästa prostatacancerregister och där hon dessutom leder utvecklingen av journalstödet Patientöversikt Prostatacancer (PPC). Ingela är också en av initiativtagarna bakom konceptet ProstataCancerCenter (PCC) som nu etableras i Region Skåne och vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Senast uppdaterad 17 maj 2021