Hedersutmärkelse 2021

För verksamhetsåret 2021 delades utmärkelser ut till Jan Frick och Pär Stattin.


Jan Frick tilldelades hedersutmärkelsen i samband med Ordförandekonferensen i april 2022. Foto: Maria Ahlvik.

Förbundet

2021 års hedersutmärkelse i kategorin "Förbundet" gick till Jan Frick med motiveringen:

"Jan Frick har under många år varit en synnerligen drivande person, både lokalt, som ordförande i föreningen ProVitae och som ledamot i Prostatacancerförbundets styrelse. Jans kompetens, kunskaper och hans skicklighet har på olika sätt påverkat vården i en riktning som kommit många patienter till del. Hans idoga arbete för att påverka regionala politiker har varit framgångsrikt och har bland annat lett till att organiserad prostatacancertestning nu genomförs i Skåne. Lägg därtill att Jan Frick är en enastående ambassadör för Mustaschkampen och att den förening som han leder i Skåne är en av landets främsta föreningar när det gäller att samla in pengar till Prostatacancerfonden."


Pär Stattin överraskades med hedersutmärkelsen i samband med en föreläsning han höll på Ordförandekonferensen. Foto: Maria Ahlvik.

Profession

2021 års hedersutmärkelse i kategorin "Profession" gick till Pär Stattin med motiveringen:

"Pär Stattin belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för bland annat sitt mångåriga arbete som ordförande i NPCR som under hans ledning utvecklats till ett av världens främsta register med data rörande prostatacancer. Registret har legat till grund för många forskningsrapporter vilka har förbättrat vården för drabbade män.

På senare år har Pär också varit engagerad i utvecklingen av Individuell patientöversikt - Prostatacancer. IPÖ ger både profession och patienter en förbättrad överblick över mannens sjukdomsförlopp och ger därmed förutsättningar för en ny typ av registerstudie som ökar förståelsen och ger bättre underlag för olika behandlingssteg vid behandling av prostatacancer."

Senast uppdaterad 03 maj 2023