Hedersutmärkelse 2020

För verksamhetsåret 2020 delades utmärkelser ut till Håkan Florin, Mauritz Waldén och Anna-Carin Börjedahl.

Kent Lewén överlämnar priset till Håkan Florin i samband med Förbundsstämman 2021. Foto: Fiorella Öqvist.

Förbundet

2020 års hedersutmärkelse i kategorin "Förbundet" gick till Håkan Florin med motiveringen:

"Håkan Florin belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt outtröttliga och besjälade arbete för att sprida information om prostatacancer samt vikten av att männen låter undersöka sig. Han har samtidigt samlat in avsevärda belopp till Prostatacancerfonden. Håkans arbete har påtagligt höjt kunskapen och medvetenheten om sjukdomen i Värmland. Genom flera års medverkan i Almedalen har han också skapat stor uppmärksamhet nationellt med sin personligt utformade och innovativa kampanjtaktik. Håkans insatser är en inspiration för såväl förbund som föreningar i hela landet."

Håkan Florin fick även äran att överlämna hedersutmärkelsen till Mauritz Waldén. Foto: Kjell Platon.

Profession

2020 års hedersutmärkelse i kategorin "Profession" gick till Mauritz Waldén med motiveringen:

"Mauritz Waldén belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sin vägbanande insats att systematiskt uppmana värmländska män att låta undersöka sig med avseende på risk för prostatacancer. Bakgrunden var ett förmodat samband mellan hög dödlighet i prostatacancer och låg diagnostisk aktivitet. Efter att samtliga 50–70-åriga män kontaktats under en femårsperiod konstateras att klart fler kunnat upptäckas i tid för botande behandling."


Olov Berggren gratulerar Anna-Carin Börjedahl till hedersutmärkelsen. Foto: Peter Eskilsson.

Kontaktsjuksköterska/patientkontakt

2020 års hedersutmärkelse i kategorin "Kontaktsjuksköterska/patientkontakt" gick till Anna-Carin Börjedahl med motiveringen:

"Anna-Carin Börjedahl belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sina mångåriga insatser och pådrivande när det gäller att möta de prostatacancerdrabbade männens och deras anhörigas behov av tillgänglighet, trygghet och information. Hennes betydelse bekräftas och stärks av hennes senaste engagemang som samordnare för Prostatacancercentrum Skåne med satsningen på organiserad prostatacancertestning och att mer långsiktigt organisera en sammanhållen prostatacancervård utifrån patienternas behov."

Senast uppdaterad 02 maj 2022