Erik Thimansson

Porträttbild på överläkaren Erik ThimanssonFoto: Privat.

Namn: Erik Thimansson.
Född: 1977.
Titel: Överläkare, PhD.
Arbetar vid: Röntgenavdelningen, Helsingborg.
Forskningsprojekt: Vem bör granska MR prostata vid screening - lokala radiologen, experten eller artificiell intelligens?
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 600 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är röntgenläkare och specialiserad inom prostatadiagnostik och magnetkameraundersökning (MRT) av prostata. Jag är engagerad inom den organiserade prostatacancertestningen som startade i Region Skåne 2020 och som innebär att alla män i Skåne mellan 50 och 62 år får erbjudande om gratis PSA-testning. Min forskning handlar om hur vi ska optimera användningen av MRT inom den organiserade prostatacancertestningen.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– För att välja ut vilka män som ska genomgå biopsi och för att hjälpa urologen att rikta biopsierna mot de förändringar där det kan finnas cancer används MRT allt mer. MRT gör det betydligt enklare att hitta de aggressiva tumörerna och på det sättet undvika att göra biopsier av ofarliga tumörer. I den här studien jämförs olika metoder för att granska bilder av prostata tagna med MRT.

Varför vill du göra studien?
– Både nationellt och internationellt finns stort intresse för den organiserade prostatacancertestningen eftersom den kan tjäna som modell för hur man kan utveckla ett screeningprogram. Då kommer MRT att spela en nyckelroll eftersom det kan effektivisera testningen. Vi vill ge svar på vem som ska bedöma MRT-bilderna i ett screeningprogram och hur analysen ska bli så tillförlitlig som möjligt.

Hur ska studien göras?
– Vi använder oss av ett stort antal MRT-bilder från den organiserade prostatacancertestningen från Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Bilderna har tidigare analyserats av röntgenläkarna ute på de olika klinikerna. Nu granskas samma bilder dels av två röntgenläkare som är experter på prostatacancerscreening med MRT, dels av ett antal datorprogram som är baserade på AI. Resultaten av de olika granskningarna jämförs sedan för att få svar på vilken metod som är mest pricksäker. Facit är experternas granskningar tillsammans med resultat från biopsier.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Ju högre precision röntgenläkarna får i sina bedömningar av MRT-bilder desto mindre överdiagnostik får vi samtidigt som fler farliga tumörer hittas. Det innebär färre komplikationer och minskat lidande för patienterna och på sikt tror vi det också minskar dödligheten i prostatacancer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 29 maj 2024