Filip Szczepankiewicz

Foto: Mikael Leijon.

Namn: Filip Szczepankiewicz.
Född: 1984.
Titel: Postdoktorand i experimentell radiologi.
Arbetar vid: Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Icke invasiv detektion och diagnos av prostatacancer med multidimensionell MRI.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 375 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är utbildad som sjukhusfysiker men jobbar som forskare och specialiserar mig på magnetresonanstomografi eller så kallas MRI. Med MRI kan vi titta på patientens insida utan att använda kirurgiska eller obekväma ingrepp och vi använder heller inte joniserande strålning som är skadlig. I min forskning vill jag utveckla nya MRI-metoder för att hitta och diagnosticera prostatacancer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget finansierar första delen i en längre process där vi först utvecklar den underliggande metodiken för att utvärdera vävnadens egenskaper. Bidraget används därför till att modifiera MRI-systemet för att göra nya sorters mätningar samt datorkraften som behövs för att beräkna vävnadens egenskaper.

Hur ska studien göras?
– För att kunna genomföra nödvändiga mätningar skapar vi en mjukvara som styr MR-kameran och därmed låter oss samla in ny information om vävnaden. Den informationen behandlas med maskininlärning - som också kallas artificiell intelligens - för att avbilda vävnadens egenskaper. Maskininlärningen låter oss göra beräkningarna på några sekunder i stället för flera timmar. I framtiden vill vi även testa metoden på patienter men den kommer inte att användas för deras diagnostik utan de är volontärer i en forskning som kan komma nästa generation till godo.

Varför vill du göra studien?
– Det slutgiltiga målet är en karta över prostatavävnadens egenskaper där tumörer enkelt kan identifieras och diagnosticeras. Nackdelen med nuvarande MRI-metoder är att de inte drar full nytta av kapaciteten i moderna MRI-system. Fördelen med våra metoder är att vi kan mäta helt nya vävnadsegenskaper och samtidigt förstå hur de korrelerar till varandra.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Projektet kan leda till nya insikter om hur prostatacancer utvecklas och vilken betydelse olika variationer i tumörer har för sjukdomens förlopp. I framtiden kan metoden användas för individualiserad vård och för att med hög precision avgöra vilka tumörer som behöver behandling, var biopsier ska tas och vilka områden som ska strålbehandlas. Vi hoppas att tumörer upptäcks tidigare vilket effektiviserar behandlingen och leder till minskat obehag för patienterna.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024