Andreas Josefsson

Foto: Umeå universitet.

Namn: Andreas Josefsson.
Född: 1979.
Titel: ST-läkare och forskare (MD PhD).
Arbetar vid: Enheten för Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Avdelningen för Urologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska cancer centrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Forskningsprojekt: Randomiserad internationell fass III-studie för tidig docetaxel vid PSA-relaps efter kurativt syftande behandling (SPCG-14).
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 550 000 kronor.

Vad forskar du om?
– I den här studien undersöker vi om behandling med cellgifter tillsammans med standardbehandling kan förlänga tiden till återfall efter operation eller strålning. I andra cancerformer, till exempel bröstcancer, kan cellgifter ha den effekten. Men att ge cellgifter så tidigt i sjukdomen - innan det går att se metastaser i skelettet - har inte tidigare visat positivt resultat vid prostatacancer. Den här studien startade 2009 och inkluderat patienter som har PSA-återfall efter operation eller strålning och där standardbehandling idag är tillägg av antiandrogenet bicalutamid.

Hur ska studien göras?
– Det är en internationell studie där vi samarbetar med forskare i Danmark, Finland och Holland. 349 patienter vars cancer har kommit tillbaka har lottats till att antingen få enbart standardbehandlingen antiandrogen eller både antiandrogen och cellgifter. Vi har redan sett tillräcklig stor skillnad mellan de två olika grupperna för att ha ett resultat. Men studien pågår fortfarande och därför är inte resultaten offentliga ännu.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget ska användas till att sammanställa de resultat vi har fått och säkerställa att vi kan fullfölja studien i dess helhet. Det innebär att alla de som är inkluderade nu kan följas i fem års tid. Det är viktigt att bland annat undersöka vilken livskvalitet de här behandlingarna ger för att vägas mot nyttan av behandlingarna.

Varför vill du göra den här studien?
– Det primära syftet är att undersöka om vi inom fem års tid kan minska andelen cancer som återkommer och sprider sig.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– 30 procent av alla de som opereras eller strålas får ett återfall. Frågan många forskare ställer sig nu är om man genom att lägga till cellgifter kan förlänga tiden innan cancern kommer tillbaka med förhoppning om långvarig kontroll av sjukdomen.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024