Amanda Hellström

Namn: Amanda Hellström.
Född:
1978.
Titel: Universitetslektor och sjuksköterska.
Arbetar vid: Linnéuniversitetet.
Forskningsprojekt: Ett internetbaserat KBT- stöd med fokus på sexuell rehabilitering efter radikal prostatektomi.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 414 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag arbetar i ett projekt som stöttar män som genomgått radikal prostatektomi. Där är fokus på bäckenbottenträning och fysisk aktivitet men det finns inte så mycket information om sexuell rehabilitering. Utvärderingen av den verksamheten visar att många män efterlyser hjälp att hitta tillbaka till sin sexualitet. Då växte idén fram att utveckla ett stöd för sexuell rehabilitering.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Syftet är att på sikt bygga ett internetbaserat verktyg för par där ena parten har genomgått radikal prostatektomi. I många regioner saknas utbildad personal som kan möta de här männen det är därför en fördel att göra verktyget internetbaserat och knyta det till webbplatsen 1177. Bidraget kommer att användas för att göra en pilotstudie i region Kalmar län där tjugo par deltar.

Hur ska studien göras?
– Vi är en grupp bestående av sjuksköterskor, uroterapeuter, sexualrådgivare och psykologer som nu tar fram de moduler som ska ingå. Vi kommer att göra två spår , ett där paren jobbar på egen hand och ett där paren får coaching under tiden som behandlingen pågår. Projektet ska sedan utvärderas för att undersöka om det kan permanentas och tas vidare till de regionala cancercentren och bli en del av 1177.

Varför vill du göra studien?
– Att förlora sin potens är ett stort problem för många män och vården är dålig på att möta det behov av stöd som många män som genomgått behandling vid prostatacancer har. Det är därför angeläget att erbjuda hjälp till de här männen. Även om det inte går att återfå erektionen kan KBT-behandlingen hjälpa till att utveckla andra dimensioner av sexualiteten som ger närhet och intimitet. Och möjligheterna att lyckas är goda. Framförallt om man börjar behandlingen tidigt efter operation och är bredd på att lägga ner tid på den. Sexuell rehabilitering är ingen quick fix, utan något som paret måste arbeta med på lång sikt. KBT-behandlingen ger en första kick-start för att komma igång.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Förhoppningsvis kommer välbefinnandet och livskvaliteten att öka hos män som genomgått radikal prostatektomi. Att de inte behöver känna att en stor del av livet är över utan att de kan fortsätta att ha ett intimt och nära förhållande till sin partner.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024