Stefan Carlsson

Porträttbild på överläkaren Stefan CarlssonFoto: Fabian Bergman Carlsson.

Namn: Stefan Carlsson.
Född: 1963.
Titel: Överläkare, docent.
Arbetar vid: Karolinska Universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: PSMA-PET/CT studie: En nationell RCT hos patienter med biokemiskt (PSA) återfall efter prostatacanceroperation.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 900 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag är specialiserad på prostatacancer som jag både arbetar med som läkare och forskare. Jag har särskilt studerat biverkningar av kirurgi och förbättrad diagnostik av prostatacancer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi fokuserar på patienter som efter operation får tillbaka ett mätbart PSA, det som också kallas att få ett biokemiskt återfall. Rutinmässigt strålas då området där prostata suttit i tron att patienten har ett lokalt återfall. Problemet är att vi inte kan vara säkra på att det är där cancern har kommit tillbaka. För att bättre kunna identifiera var tumörerna finns används i den här studien en molekyl som heter PSMA. PSMA finns på prostataceller och i särskilt stor mängd på prostatacancerceller. Vi tar molekyler som framställts i laboratorium och märker dem med en radioaktiv substans. På en undersökning med bildtekniken PET-datortomografi kommer de märkta molekylerna att synas och strålningen kan därmed riktas direkt mot tumörerna. Studien undersöker om den här typen individuellt riktad behandling förlänger överlevnaden.

Hur ska studien göras?
Patienter som efter en operation har förhöjt PSA kommer att lottas till strålbehandling som styrs av PSMA eller ingå i kontrollgruppen och få traditionell behandling som innebär strålning mot det område där prostata suttit. Alla patienter följs upp med PSA-prover och livskvalitetsformulär efter 6, 12, 36 och 60 månader. När 450 patienter har följts i fem år jämförs andel botade, biverkningar och livskvalitet mellan de båda grupperna. Männen i studien kommer från sex svenska sjukhus.

Varför vill du göra studien?
Vi vet att PSMA är ett bra sätt att visa var det finns cancer. Men vi vet inte om resultatet för patienterna blir bättre om vi riktar strålningen mot de områden som PSMA gör synliga på PET-datortomografibilderna. Det vi vill ta reda på.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Varje år strålbehandlas över 600 män i Sverige för återfall efter operation. Omkring hälften av dem har ingen nytta av strålningen eftersom återfallet i själva verket inte finns i det område som strålbehandlas. Vi hoppas att vår studie visar att fler botas och att färre strålbehandlas i onödan om strålbehandlingen styrs av fynd vid PSMA.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024