Neha Singh

Namn: Neha Singh.
Född: 1982.
Titel: Docent i biomedicin.
Arbetar vid: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: Emerging role of Human Papilloma (HPV) infection as a risk factor in prostate cancer: A genomic epidemiological study among Swedish men.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 100 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om virusinfektioner och i synnerhet om humant papillomvirus (HPV) och sambandet mellan HPV och prostatacancer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Målet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan HPV-infektion och prostatacancer. Vi har gjort en pilotstudie med ett litet antal prover och där har vi sett att HPV-infektion finns i olika stadier av prostatacancer. Nu utvidgar vi studien med betydligt fler prover.

Hur ska studien göras?
– Vi kommer att undersöka HPV-infektion i vävnadsprover från personer som har prostatacancer. Till att börja med analyseras prover från patienter med prostatacancer.

Varför vill du göra den studien?
– Om det visar sig att det finns ett samband mellan HPV-infektion och prostatacancer kan den bidra till att utveckla ett vaccin som kan ges till unga pojkar på samma sätt som flickor idag vaccineras mot livmoderhalscancer. Det skulle i så fall kunna förhindra att de utvecklar prostatacancer.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
– Det finns forskning från olika delar av världen som belyser sambandet mellan HPV och prostatacancer men det saknas kliniska studier av den typ som vi nu genomför. Om studien visar att det finns en länk mellan prostatacancer och HPV kan det leda till att prostatacancer kan förebyggas. Det kan också bidra till nya behandlingar. I flera andra cancerformer finns behandlingar som angriper viruset som ett sätt att slå ut cancern.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024