Maria Brattsand

Foto: Mattias Pettersson.

Namn: Maria Brattsand.
Född: 1966.
Titel: Docent, molekylärbiolog.
Arbetar vid: Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: KLK4 och prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Mitt forskningsområde är en genfamilj som heter kallikrein-liknande peptidaser, KLK. Det finns flera olika sorters kallikreiner och i det här projektet studerar vi kallikrein 4, KLK4. Det organ som tillverkar mest KLK4 är prostata, där produceras KLK4 i jättestora mängder. Det finns en koppling mellan KLK4 i prostatan och tumörer. När man tittar på bemetastaser från patienter med prostatacancer finns det höga nivåer av KLK4 men det gör det inte hos patienter med andra typer av cancer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Trots att det finns så mycket KLK4 i prostata vet vi idag inte vad det har för funktion. I det här projektet ska vi försöka ta reda på vilken det är.

Hur ska studien göras?
– Det finns flera olika former av KLK4. Jag ska undersöka vilka som finns i normal prostata och vilka som finns i tumörer. Trots att KLK4 återfinns i tumörer skulle det kunna ha en skyddande funktion. Skälet är att det finns mycket mer i normala prostataceller än vad det finns i tumörcellerna. Och ju svårare sjukdomen är, desto lägre är nivåerna av KLK4. KLK4 förändras alltså på samma sätt som PSA-värdet.

Varför vill du göra studien?
– Genom att lära mig mer om KLK4 och vad det har för funktion hoppas jag identifiera idag okända processer som styr hur prostatacancer uppstår. Min forskning kan också bidra till att förstå hur den cancer som finns lokalt i prostatan kan förvandlas och bli mer aggressiv och sprida sig.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Får vi veta mer om hur omvandlingen av friska celler till sjuka celler går till kan vi hitta nya biomarkörer. Då kan man enklare och säkrare skilja snälla tumörer från elaka. Det kan också leda till nya typer behandlingar.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024