Masood Kamali-Moghaddam

Namn: Masood Kamali-Moghaddam.
Född: 1964.
Titel: Professor i molekylär diagnostik.
Arbetar vid: Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.
Forskningsprojekt: Detektion och karaktärisering av exosomer som biomarkör för prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 200 000 kronor.

Vad forskar du om?
I min forskargrupp utvecklar vi känsliga metoder för att mäta låga halter av proteiner i små volymer av kroppsvätskor som till exempel i blod. Sedan flera år tillbaka har vi också utvecklat en rad olika metoder för karaktärisering och mätning av så kallade exosomer som alla celler producerar och utsöndrar. Genom att identifiera exosomer som läcker från tumörer in i kroppsvätskor kan cancer på ett tidigt stadium spåras i kroppen.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Flera av våra metoder kan anpassas till särskilda typer av cancer. I den här studien kommer vi att skräddarsy metoder för exosomer som produceras i prostata och som finns i blodet vid prostatacancer. Syftet är att genom ett enkelt blodprov kunna fastställa om mannen har prostatacancer.

Hur ska studien göras?
I ett blodprov finns massor av exosomer från olika organ i kroppen. Första steget är därför att isolera och karakterisera exosomer som kommer från prostatacancertumörer. Därefter använder vi särskilda analysverktyg för att klassificera vilka antigener som sitter på exosomerna och sedan testar vi vilka antikroppar som binder till dem. Med stor precision kan då exosomer som kommer från prostatacancer identifieras i blodet.

Varför vill du göra studien?
Vi hoppas att studien leder fram till att vi kan skilja ut de patienter som har cancer från de som har godartade tumörer eller andra prostatabesvär. Vi vill också på ett tidigt stadium hitta tumörer som kräver behandling. Studien ska säkerställa att det här är en mer exakt och tillförlitlig diagnosmetod än PSA-test. Vi har redan lovande data och jag hoppas att vår metod kan användas i vården inom några år.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Diagnostiken vid prostatacancer behöver förbättras. Idag är det svårt att avgöra om en man har cancer eller inte och överbehandling är vanligt. Genom att leta efter exosomer i blodet behöver färre män göra smärtsamma biopsier och riskera att genomgå onödiga behandlingar som kan försämra livskvaliteten och orsaka till exempel impotens och urinläckage. Samtidigt kan de elakartade tumörerna hittas tidigare.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024