Henrik Grönberg

Foto: Stefan Zimmerman.

Namn: Henrik Grönberg.
Född: 1961.
Titel: Professor och överläkare.
Arbetar vid: Arbetar vid Karolinska institutet och Prostatacancercentrum Capio Sankt Görans sjukhus.
Forskningsprojekt: ProBio: en utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 275 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag studerar metoder för att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium. Bland annat forskar jag om nya biomarkörer som finns i blodet. Det jag vill uppnå är att genom ett enkelt blodprov dels kunna avgöra vilken risk patienten löper att ha en allvarlig prostatacancer dels att fastställa vilken typ av tumör det är.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Till en studie där vi undersöker om patienter med spridd prostatacancer har nytta av cellgiftsbehandling, hormonbehandling eller någon annan typ av behandling. Studien heter Probio och görs på 10 centra i Sverige och på flera kliniker i Norge och Belgien. Studien är nu inne i den fas där läkemedel testas på patienter och Prostatacancerförbundet finansierar reskostnader och uppehälle för patienter som måste resa till något av de svenska klinikerna för att kunna delta. Det är kostnader som annars skulle kunna bli ett hinder för att ta del av den här forskningen.

Hur ska studien göras?
I blodet cirkulerar bitar av tumör-DNA och vi har en metod för att fånga in dem, anrika dem och göra en analys av detta DNA. Det gör att vi kan se vilka genetiska förändringar som finns i tumören och sedan testa vilket läkemedel som har effekt på den typen av tumör. Just nu testar vi fem olika läkemedel. Totalt kommer 1 500 till 3000 män med spridd prostatacancer att delta. Men studien kommer förhoppningsvis att fortsätta under många år med nya läkemedel som utvärderas.

Varför vill du göra studien?
Vi vill ha svar på vilken behandling som är den mest effektiva för en patient med spridd prostatacancer. Det gäller att hitta rätt behandling från början eftersom den då har störst effekt. Behandlingarna har också biverkningar och då vill man vara säker på att de är rätt. Annars får patienten bara biverkningar men ingen effekt.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
I ett första skede kan patienter med spridd prostatacancer snabbare få rätt behandling. I ett längre perspektiv kommer även de som inte har en spridd cancer att ha nytta av den här metoden. Tekniken med cirkulerande tumör-DNA kombinerar vi då med Stockholm3-testet. Då kommer vi att ha botande behandling.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024