Andreas Forsvall

Namn: Andreas Forsvall.
Född: 1977.
Titel: Specialistläkare kirurgi och urologi.
Arbetar vid: Urologen Helsingborgs Lasarett och IKVL Lund.
Forskningsprojekt: Ny metod för säkrare prostatabiopsier.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 470 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag arbetar med att ta fram ett nytt instrument för att utföra biopsi vid misstänkt prostatacancer. Idag görs det genom att man för in ett ultraljud i ändtarmen och genom en kanal för in en biopsinål som tar vävnadsprov från prostatan. Men nålen för med sig bakterier in i kroppen som gör att det finns risk att infektioner ska uppstå. Därför ger man alltid patienterna antibiotika. Nu ser vi snabbt stigande antibiotikaresistens med ett ökat antal infektioner som följd. Min forskning går ut på att minska infektionsrisken och på så sätt ge en säkrare prostatacancerdiagnostik.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Som respons på dagens stigande infektionsrisk har jag tillsammans med en forskargrupp i Lund uppfunnit ett instrument som kraftigt minskar antalet bakterier som sprids i kroppen vid biopsi. Bidraget ska användas för att göra ett första test av instrumentet på patienter som ska genomgå biopsi.

Hur ska studien göras?
– Det här är en pilotstudie som kommer att utföras under hösten 2018 inför en stor internationell studie som ska utvärdera infektionsskyddet. I studien deltar 20 patienter. Tio patienter lottas till biopsi med det nya instrumentet och tio patienter kommer att genomgå biopsi med dagens metod. Syftet är att säkerställa att vi får lika bra diagnostik med det nya instrumentet som vid nuvarande provtagning.

Varför vill du göra den studien?
– Det började med att ett par av mina patienter efter prostatabiopsi fick sepsis, alltså det som förr kallades blodförgiftning. Jag trodde då att jag hade gjort någonting fel. Sedan insåg jag att dagens instrument inte är anpassade för en tid med antibiotikaresistens. Jag började därför undersöka hur instrumenten vid biopsi skulle kunna moderniseras.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Den här forskningen syftar till att erbjuda en säkrare diagnostik i framtiden. Om vi får de resultat som vi tror kan vår metod bli den nya standarden för hur biopsi utförs. Med följden att risken för att drabbas av en allvarlig infektion drastiskt minskar.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024