Firas Tarish

Namn: Firas Tarish.
Född: 1969.
Arbetar vid: Urologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, SÖS-KI.
Forskningsprojekt: Flytande biopsi: en icke invasiv metod för individualiserad behandlingsstrategi vid lokalt avancerad prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 50 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag har forskat om samverkan mellan hormonbehandling och strålbehandling. Jag har undersökt hur mottagligheten för strålbehandling kan öka hos patienter. Där kom jag fram till att hormonbehandling gör att reparationssystemet hos cancerceller försämras vilket gör att strålbehandlingen kan få starkare effekt.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Jag ska undersöka något som kallas flytande biopsi och som är ett sätt att hitta cirkulerande tumör DNA i blodet. Metoden bygger på att tumörer utsöndrar cancerceller och cellfria cirkulerande tumör DNA som går att identifiera genom blodprov. Vi har en metod som möjliggör att identifiera mycket små mängder av tumörens dna och dess genetiska avvikelse i blodet det gör att vi kan upptäcka återfall av sjukdomen tidigt och att behandlingen kan anpassas och följas upp för att passa varje enskild patient. Med denna metod har flytande biopsi testats på kvinnor med bröstcancer och där har man kunnat upptäcka återfall tre-fyra månader tidigare än vid konventionella prover.

Varför vill du göra den studien?
– Det är av nyfikenhet och intresse. Jag är en nyfiken person och jag vill vara med och driva forskningen framåt.

Hur ska studien göras?
– Det forskas med flytande biopsi inom olika cancerformer runt om i hela värden. Det här är ett pilotprojekt där vi testar flytande biopsi med en ny metod på personer med prostatacancer. Tanken är att vi ska rekrytera 50 patienter där hälften får strålbehandling och hälften ska opereras. Vi gör en analys av dna:t i deras tumörer och när patienterna efter behandling gör uppföljande kontroller tar vi dels PSA-prov men också blodprov för att leta efter eventuella cirkulerande dna från tumörer. Normalt görs uppföljningen med enbart PSA-test och vi får se om den här metoden gör att vi kan hitta återfall tidigare än med PSA.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbats av prostatacancer?
– Stämmer hypotesen att flytande biopsi gör att vi identifierar återfall tidigare än med PSA, då har i vunnit värdefull tid i behandlingen. Genom att undersöka tumörens dna finns också möjlighet att hitta botemedel som hjälper även de patienter vars cancer är resistent mot många behandlingar.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024