Jens Sörensen

Foto: Privat.

Namn: Jens Sörensen.
Född: 1961.
Titel: Överläkare och adjungerad professor i PET.
Arbetar vid: Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.
Forskningsprojekt: Samband mellan prostatacancer aggressivitet och kvantitativa perfusionsmätningar.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om PET-teknik som är en bildteknik som används för att göra undersökningar inne i kroppen. Tekniken bygger på att en molekyl med låg radioaktivitet skickas in i blodet. PET-kameran omvandlar sedan molekylens rörelser till bilder.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget ska användas för att finansiera en studie där 50 män undersöks med en PET/MR-maskin. Det är en avancerad teknik där en PET-kamera och en magnetresonans-kamera har byggts ihop för att kunna mäta flera saker samtidigt. I det här fallet vill vi bland annat mäta blodflödet i prostata vid misstänkt cancer. Vi tror oss veta att en snabbväxande prostatacancer alltid har högre blodflöde än en tumör som växer långsammare. Nu vill vi testa hur pålitligt det måttet är för att fastställa hur aggressiv cancern är.

Hur ska studien göras?
– Hälften av patienterna har en ofarlig cancer, hälften har en allvarlig cancer. Först undersöks de i den kombinerade PET/ MR–kameran därefter tas en biopsi. Vi kommer att följa upp patienterna efter ett år för att se hur det har gått för dem. Sedan utvärderas hur väl de olika metoderna kunde bedöma cancerns aggressivitet. Det är en förhållandevis liten studie som är första steget på väg mot mer omfattande studier.

Varför vill du göra studien?
– Den viktigaste frågan att få svar är om mätning av hastigheten på blodgenomströmningen i prostataförändringen kan användas som ett mått på hur aggressiv en tumör är och snabbt den växer. Vi undersöker också om det är möjligt att göra det med MR-kamera. Målet med forskningen är att skapa en tillförlitlig metod för att kunna skilja behandlingskrävande cancer från ofarlig cancer, utan att använda biopsi. Samt att kunna följa effekterna av nya läkemedelsbehandlingar.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Förhoppningsvis kan det här vara ett sätt att få detaljerad kunskap om hur aggressiv den enskildes cancer är utan att behöva göra upprepade biopsier. Om det är möjligt att använda MR-kamera för att mäta blodflödet, är det också troligt att metoden i framtiden kan byggas in i rutinsjukvården.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024