Johan Lindberg

Porträttbild på senior forskaren Johan LindbergFoto: Marcus Hagström.

Namn: Johan Lindberg.
Född: 1977.
Titel: Senior forskare.
Arbetar vid: Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Icke-invasiv blodbaserad biopsi för spridd prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 1 673 216 kronor fördelat under två år.

Vad forskar du om?
Jag är expert på bioteknologi och kartläggning av DNA-förändringar hos cancerceller. I min forskning utvecklar jag nya sätt att diagnostisera prostatacancer genom att studera DNA-förändringar i cancercellerna.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi ska göra flera studier som syftar till att effektivisera kartläggningen av DNA-förändringar hos män med spridd prostatacancer. Det gör vi genom att analysera så kallat cellfritt DNA. Alla människor har cellfritt DNA i blodet. Det kommer från celler som dött vilket sker hela tiden hos friska individer och är helt normalt. För patienter med cancer kommer en del av detta DNA från cancercellerna. Det kallas ctDNA - cirkulerande tumör-DNA. Genom att analysera cellfritt DNA går det att upptäcka mutationer av ctDNA. Mutationer visar om det finns förändringar i cancercellerna som går att behandla. Om mutationer inte hittas så ger det också information. Patienter med så låga nivåer av ctDNA i blodet har bättre prognos.

Hur ska studierna göras?
Dels ska vi utveckla en algoritm som kan förutspå ctDNA-nivån genom att sammanställa information från bland annat PSA och metastaser. Avsikten är att gallra ut vilka män som behöver ta biopsier. Dels ska vi undersöka vad som händer med nivåerna av ctDNA när en ny behandling påbörjas. Om nivån av ctDNA minskar snabbt är det ett tecken på̊ att behandlingen fungerar. Om ingen förändring sker eller om ctDNA-nivåerna ökar, tror vi att det betyder att patientens cancerceller är resistenta mot behandlingen. Projektet använder blodprover från 700 män som ingår i en internationell studie där bland annat Karolinska Universitets sjukhuset deltar (ProBio-studien https://probiotrial.org/). Mitt team är ansvarigt för DNA-kartläggning av ctDNA för den studien.

Varför vill du göra det här projektet?
För att män med prostatacancer ska få den bästa diagnostiken. Om diagnostiken inte görs på ett genomtänkt sätt kan det leda till att det tar onödigt lång tid innan man vet om en behandling ger resultat. Vi vill också etablera ett sätt att mäta ctDNA-nivåer under en behandling. Då går det att i realtid följa hur cancercellerna svarar.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Mitt team erbjuder redan ctDNA-testning vid Klinisk Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Resultaten från studierna kommer först att utvärderas i ProBio-studien och därefter bli rutin i vården vid Karolinska Universitetssjukhuset. Det gör att män med spridd prostatacancer kan få mer individuellt anpassade behandlingar.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 29 maj 2024