Elin Trägårdh

Foto: K Ruona, Lunds universitet.
Namn: Elin Trägårdh.
Född: 1979.
Titel: Docent och överläkare i nuklearmedicin.
Arbetar vid: Skånes Universitetssjukhus, enheten för bild och funktion.
Forskningsprojekt: Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens hos patienter med prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
Patienterna som kommer till oss har en farlig typ av prostatacancer eller cancer som återkommit. De genomgår då en så kallad PET-CT-undersökning där ett svagt radioaktivt ämne sprutas in i kroppen. I prostatacancerpatienters fall heter det PSMA. När det kommer ut i kroppen samlas det där det finns tumörceller och syns på bilderna av undersökningen.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi vet att mängden tumörer i skelettet speglar överlevnaden. Tidigare studier som mäter överlevnad genom att uppskatta tumörmängden, har gjorts med enklare bildteknik än den vi använder. Nu vill vi förfina den metoden för att kunna göra mer exakta prognoser. Bidraget ska användas för att utveckla en artificiell intelligens som analyserar PET-CT-bilderna. För att kunna göra det måste AI:n tränas till att känna tumörer.

Hur ska studien göras?
På PET-bilderna ritar läkare ut var metastaserna sitter. Sedan tar ingenjörerna hand om bilderna för att bygga upp AI:n. Målet är att datorn på egen hand ska klara av att identifiera och markera var tumörer finns. Men tekniken baseras på att det är en läkare som först visar datorn hur en metastas ser ut. En utmaning är att det krävs mycket datakraft för att analysera de tredimensionella bilderna. De kommer också att ta tid innan det finns användbara data över hur det har gått för patienterna eftersom metoden är så ny.

Varför vill du göra studien?
Bilderna innehåller mycket detaljer som är viktig information om sjukdomens status och förväntade utveckling. Men för att använda allt innehåll i bilderna krävs omfattande beräkningar som det inte är möjligt för en människa att göra. Därför behöver vi skapa en AI som klarar av att utföra de komplicerade processerna. Därigenom kan vi få fram betydligt mer exakt information om prognos och behandlingseffekt.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Vi kan få ett nytt verktyg för att värdera hur man bäst behandlar patienten. PSMA-undersökning är mycket känsligare än någon av de metoder vi har haft, därför kan vi hitta metastaser i ett tidigare skede och sätta in behandling som är bättre lämpad för den aktuella patienten.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024