Eva Samuelsson

Foto: Mattias Pettersson. 

Namn: Eva Samuelsson.
Född: 1953.
Titel: Professor i allmänmedicin.
Arbetar vid: Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Kan en mobilapp underlätta bäckenbottenträning och påverka besvär av urinläckage efter radikal prostatektomi?
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är forskningsledare för ett projekt som heter Tät.nu som handlar om att utveckla och utvärdera olika typer av e-hälsa för behandling av inkontinens hos kvinnor och män. Fokus är på appar för självbehandling, vilken effekt det kan ha på besvären och på hälsoekonomi.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Vi har utvecklat en app för träning av bäckenbotten som riktar sig till män som opereras för prostatacancer. Urinläckage är vanligt efter en sådan operation och bäckenbottenträning kan medföra att man snabbare återfår kontinens. Appen är gratis och släpptes i juni 2018. Ett år senare har den laddats ner av ungefär tusen personer. Bidraget ska dels användas för att förbättra appen. Men också för att undersöka om den underlättar bäckenbottenträning och om den göra att män lär sig knipa på rätt sätt.

Hur ska studien göras?
– Vi har lagt in enkäter i appen där vi där vi dels samlar in anonyma data angående ålder, prostatacanceroperation, besvär av urinläckage och knipträning. Dels frågor om själva appen och om den underlättar bäckenbottenträning. Vi planerar också en studie där vi jämför de som använder appen med kontrollpersoner från prostatacancerregistret. Syftet är att få svar på om träning med stöd av appar kan vara ett effektivt tillägg till den vanliga vården.

Varför vill du göra studien?
–Jag vill undersöka om en app som den här kan bli ett verktyg som underlättar regelbunden träning. Sedan vill jag ha svar på om en app tillsammans med sedvanlig behandling minskar besvär av urinläckage efter en operation.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Förhoppningsvis kan användningen av en app göra att man förstår hur man ska knipa på rätt sätt och bidra till att ge motivation och stöd. Dessutom hoppas vi att funktioner i appen som påminnelser och feedback, gör att träningen blir mer intensiv än vad den annars skulle ha varit.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024