Yvonne Lundberg Giwercman

Namn: Yvonne Lundberg Giwercman.
Född: 1959.
Titel: Professor.
Arbetar vid: Institutionen för Translationell medicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Follikelstimulerande hormons betydelse för övergången från behandlingsbar till obotlig prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 200 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om varför prostatacancer övergår från att ha varit behandlingsbar till att bli en obotlig sjukdom. Jag vill veta vad det beror på att sjukdomen kommer tillbaka även om man har satt de faktorer som driver sjukdomen ur spel. Prostatacancer kommer ju tillbaka hos nästan alla men det tar olika lång tid. Min teori är att det finns ärftliga faktorer som påverkar förloppet.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Pengarna finansierar en del av en stor studie där vi sammanställer data ur befolkningsregister över vilka som har fått återfall i cancer och vilka som inte har fått det. Därefter kan vi identifiera män som genom sin genuppsättning är i riskzonen för tidigt få återfall. Då kan jag göra cellförsök för att testa vad som händer i prostataceller om man har den ena eller andra genvarianten.

Hur ska studien göras?
– Databaserna vi går igenom omfattar cirka 20 000 män, som redan har lämnat blodprov, vilket gör att det går att utläsa om de har en genetisk uppsättning gällande vissa gener som man kan misstänka kan orsaka återfall. Vi har redan satt igång, så inom tre år hoppas jag ha ett svar på vilken roll genetiken spelar för att prostatacancer ska övergå till att bli en obotlig sjukdom.

Varför vill du göra den studien?
– Var tionde man får prostatacancer och för män över 60 år är det var tredje man. Många blir hjälpta initialt men sedan drabbas de flesta av återfall. Jag tycker att det är angeläget att hitta orsakerna till varför cancern kommer tillbaka. Om man genom ett enkelt blodprov kan identifiera högriskgrupperna kan man tidigt urskilja vilka som behöver en omfattande behandling.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Kan man skilja de som har en aggressiv cancer från de som har en beskedligare form kan det leda till bättre behandling för de drabbade. Det gör också att de män som har lägre risk för återfall slipper mycket oro. Förutom fler levnadsår skulle det också ge bättre livskvalitet hos denna patientgrupp.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024