Susan Evans Axelsson

Namn: Susan Evans Axelsson.
Född: 1977.
Titel: Biträdande forskare.
Arbetar vid: Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Radioimmunoterapi vid prostatacancer: in vivo-detektion och terapi med nya radiomärkta antikroppar i kombination med farmakologiska metoder.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 385 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag forskar i huvudsak om prostatacancer, min inriktning är medicinsk bildteknik.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Idag saknas möjlighet att med precision lokalisera och behandla spridd prostatacancer. Det övergripande syftet med studien är att utveckla metoder för att identifiera, visualisera och behandla tumörceller oavsett var de finns i kroppen. Vi kommer att testa hur ett antal radioaktiva antikroppar klarar av att hitta och fastna på cancerceller. Vi vill också koppla läkemedel till antikropparna för att på så sätt använda antikroppen för att både identifiera och behandla cancern.

Hur ska studien göras?
Den görs i flera steg. Först injiceras tumörceller från prostatacancer i möss. Tumörcellerna är märkta med självlysande material så att vi kan följa deras väg i kroppen. När tumören växer använder vi oss av en särskild avbildningsteknik för att se var tumören är och om antikroppen har hittat tumören. Det här är snabbt sätt att kontrollera om vi kan gå vidare med just den antikroppen. Om antikroppen fäster utrustar vi den med radioaktivitet eller läkemedel. Ibland både och. Då får vi svar på om den behandlar cancern och om behandlingen ger några biverkningar.

Varför vill du göra studien?
Vi testar ett antal olika antikroppar och först vill vi få reda på om antikroppen hittar tumörcellerna. Därefter kan vi pröva olika behandlingar. Det pågår intensiv forskning om hur radioaktivt märkta antikroppar kan visualisera och samtidigt behandla prostatacancer men ännu har forskningen inte kunnat visa att behandlingen är botande.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Genom att använda avancerad bildteknik för att hitta cancercellerna kan behandlingen riktas enbart mot cancercellerna och skona friska celler. Det minimerar biverkningar och förbättrar livskvaliteten. På sikt öppnar det också för individuellt anpassade behandlingar.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024