Olof Akre

Foto: Privat.

Namn: Olof Akre.
Född: 1971.
Titel: Professor/överläkare i urologi och verksamhetschef vid Centrum för kliniska cancerstudier, Tema Cancer, Karolinska.
Arbetar vid: Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: ProMort – a Program for prediction of Mortality in prostate cancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 500 000 kronor.

Vad forskar du om?
Min forskning handlar om att hitta nya markörer som kan avgöra hur allvarlig en prostatacancer är. Det gör jag genom att analysera molekyler från tumörvävnad. Vissa typer av förändringar i bland annat tumörens DNA är kopplade till hur aggressiv cancern är och kan därför ge information om cancerns förväntade utveckling.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Studiens syfte är att hitta markörer som gör att det går att förutspå vilka patienter som skulle tjäna på att behandlas för sin cancer och vilka som bör avvakta eller helt avstå från behandling. Vi har ett antal markörer från tidigare studier men de där riktiga kioskvältarna saknas. Det kanske är så att vi behöver lägga ihop 20, 30 eller 100 svaga markörer och att de tillsammans blir en stark markör. Det är bland annat vad vi undersöker.

Hur ska studien göras?
Det som är världsunikt i den här studien är att vi kan använda svenska registerdata. I Nationella prostatacancerregistret kan vi följa upp Sveriges alla prostatacancerfall sedan 1998 och sortera ut de som hade oturen at dö av sin tumör. I registret finns vävnad sparad som vi tar mikroskopiska bitar av för att analysera det molekylära mönstret. Det jämförs med män som inte har dött av sin cancer och på så vis kan vi hitta förändringar i molekylerna som signalerar dödlig cancer. Av de resultaten skapar vi sedan matematiska modeller som kan användas för att bedöma risken för en man med nydiagnostiserad prostatacancer att dö av sin sjukdom. Detta görs i samarbete mellan Örebro Universitetssjukhus, Harvard School of Public Health, Universitetet i Turin, ett forskningsinstitut på Sardinien, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Varför vill du göra studien?
Vi vill kunna ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid. Män med prostatacancer blir ofta underbehandlade men överbehandling är ännu vanligare och behandlingen ger ofta besvärliga biverkningar. Ett av huvudproblemen är att vi hittar mycket cancer som har låg risk att spridas och bli dödlig i kroppen och vi överbehandlar för att inte ta några risker. Med större kunskap om den här typen av molekylära markörer kan det undvikas.

Hur kan din forskning få betydelse för dem som drabbas av prostatacancer?
Vårt mål är att skapa ett eller flera verktyg som kan användas av vården för att visa hur allvarlig en cancer är. Vi skulle vilja dithän där ett enkelt prov ger svar på om patienten inte löper någon risk att dö av sin cancer de närmaste 20 åren eller om cancern är aggressiv.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024