Sabina Davidsson

Namn: Sabina Davidsson.
Född: 1972.
Titel: Docent och biomedicinare.
Arbetar vid: Örebro universitetssjukhus.
Forskningsprojekt: Immunförsvarets roll vid utveckling av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
Den forskning jag är delaktig i studerar immunförsvarets roll vid utveckling av prostatacancer. Vi undersöker hur tumörer undgår att bli eliminerade av de funktioner i immunförsvaret som är tumörhämmande.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Immunförsvaret är komplext och tumören använder sig av flera olika mekanismer för att undgå eliminering. I den här studien tittar vi på två funktioner som båda bidrar till att kroppens immunförsvar går från att vara tumörhämmande till att bli mer tumörstimulerande. Syftet med studien är att ta reda på om patienter med stor mängd tumörstimulerande celler i primärtumören har ökad risk att utveckla metastaserad prostatacancer.

Hur ska studien göras?
Vi kommer att samla in prostatavävnad och lymfkörtelvävnad från män som genomgår radikal prostatektomi och som samtidigt tar bort lymförtkörtlar. Fallen i studien består av 100 män med lymfkörtelmetastaserad prostatacancer och en kontrollgrupp på 100 män där cancern inte spridit sig. Mängden immunhämmande respektive immunstimulerande celler kommer att jämföras mellan grupperna, för att därigenom kunna bedöma vilken roll de två faktorerna spelar för att metastaser ska bildas.

Varför vill du göra studien?
Idag finns botande behandlingar så länge tumören växer lokalt i prostatakörteln. Däremot finns ingen botande behandling vid metastaserad sjukdom. Vi vill därför studera om det finns processer kopplade till immunförsvaret som kan användas för att tidigt förutsäga om en prostatacancerpatient riskerar att utveckla metastaserad sjukdom.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Kan vi urskilja mekanismer kopplade till ett försämrat immunförsvar mot prostatatumörer skulle de patienter som gynnas av immunterapi kunna identifieras.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024