Joanna Strand

Namn: Joanna Strand.
Född: 1986.
Titel: Läkare och forskare.
Arbetar vid: Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Diagnostik och terapi av prostatacancer med målsökande radioaktiva antikroppar.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag forskar om hur man kan fästa radioaktivitet på antikroppar för att diagnosticera och behandla cancer. Målet är att göra metoden så effektiv som möjlig. Vi har sett att det finns stora vinster att göra.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Det ska användas för att testa en ny antikropp som binder specifikt till prostatacancerceller och som går in i cancercellerna istället för att fastna utanpå som de flesta antikroppar gör.
Det vi ska ta reda på i studien är hur radioaktiva molekyler kan fästas på antikroppen utan att antikroppen skadas. Det är en metod som kan användas för lokalisera metastaser som är så små att de annars är svåra att upptäcka. Vi använder också antikroppen för att transportera radioaktiva läkemedel som kan angripa tumörcellerna utan att skada friska celler.

Hur ska studien göras?
Det här är bland de första testerna vi gör med den här antikroppen och vi provar nu olika sätt att märka den med radioaktivitet. De radioaktiva molekylerna är mycket svåra att fästa på antikroppen. Risken är att de egenskaper hos antikroppen som gör att den binder till cancercellen förstörs i det arbetet. Vi vill också få reda på hur hög stråldos av radioaktivitet som krävs för att döda cancercellerna. De testerna görs på möss som bär på prostatacancerceller från människa. Antikroppar med olika typ av radioaktivitet injiceras i mössen och därefter kan vi följa hur tumörerna utvecklas.

Varför vill du göra studien?
Det övergripande syftet är att få reda på om man med hjälp av den här antikroppen kan minska tumörstorleken och få tumörerna att försvinna. Vi vill också kunna minimera upptaget av radioaktivitet i normal vävnad, dels för att undvika biverkningar men också för att det är så vi kan identifiera även väldigt små tumörer.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
Vi riktar oss framförallt till patienter som har spridd prostatacancer som vi försöker förlänga överlevnaden för. Slutmålet är att kunna bota prostatcancerpatienter med spridd cancer. Det sätt vi fäster radioaktiviteten på är nyskapande och något som andra forskare kan använda sig av i behandlingen av andra cancersjukdomar. Metoden vi tar fram kommer att kunna appliceras på olika typer av antikroppar och andra målsökande läkemedel där man använder radioaktivitet.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024