Sead Crnalic

Foto: Yurika Palmqvist.

Namn: Sead Crnalic.
Född: 1960.
Titel: Docent och överläkare.
Arbetar vid: Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Metastatisk ryggmärgskompression hos patienter med prostatacancer - en nationell registerstudie om incidens, behandling och prognos efter kirurgi, samt mikroskopisk och molekylär analys av bortopererad metastasvävnad.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om benmetastasers behandling och biologi, särskilt vid prostatacancer. I Umeå har vi sedan nästan 20 år tillbaka byggt upp en biobank av vävnad från benmetastaser tillsammans med en databas med kliniska uppgifter. Forskningsarbetet bedrivs i samarbetet med avdelningarna för ortopedi, patologi och onkologi.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Projektet är en nationell registerstudie som belyser resultat av kirurgisk behandling hos prostatacancerpatienter med metastatisk ryggmärgskompression. Dessutom kommer vi att kartlägga utseende och molekylär uppbyggnad i bortopererade metastaser.

Hur ska studien göras?
– Vi använder vävnadsprover från patienter som opererats för metastaser i ryggen och kliniska data från nationella ryggregistret. Dessa analyseras och jämförs med data från nationella cancerregistret och nationella prostatacancerregistret. Vi kommer att analysera vilka faktorer som har betydelse för överlevnad samt för lyckat neurologiskt resultat efter operation. Målsättningen är att analysera den grupp av patienter som diagnostiseras med ryggmärgskompression som första tecken på att ha en metastaserande tumör. Tidigare trodde vetenskapen att primärtumörer och metastaser var lika och att det räckte med att studera primärtumörer för att förstå vad som gör att metastaserna växer och hur de ska behandlas. Nu vet vi att metastaser biologiskt sett är olika sina primärtumörer.

Varför vill du göra studien?
– Vi vill bidra till att förbättra behandlingen av den här typen av cancer. Då är det helt avgörande att förstå metastasernas biologiska uppbyggnad. Få studier belyser ryggmärgskompression vid prostatacancer och kriterierna för vilka patienter som kan ha nytta av operation är oklara. Dessutom är mekanismerna bakom utveckling av benmetastaser från prostatacancer fortfarande ouppklarade. Den här studien ökar kunskapen om de frågorna.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Forskningen kan bidra till att det mer korrekt går att avgöra vilka patienter som kan bevara förmågan att gå efter att de genomgår en ryggoperation, samt att vissa patienter besparas den risk för komplikationer som ryggkirurgi innebär. Den kan också belysa tidiga symptom på prostatacancer i skelettet och därmed öka möjligheten till tidig behandling av ryggmärgskompression.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024