Agnieszka Krzyzanowska

Namn: Agnieszka Krzyzanowska.
Född: 1979.
Titel: Biträdande forskare.
Arbetar vid: Lunds universitet, Institutionen för translationell medicin.
Forskningsprojekt: Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer (DOGS).
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 360 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Generellt sett forskar jag om prostatacancer och biomarkörer. Biomarkörer finns i blodet och i kroppsvävnad och genom att studera hur ser ut och fungerar kan man förutsäga sjukdomsförloppet. Jag arbetar i huvudsak med biomarkörer från vävnadsprover.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget går till ett projekt där vi utvecklar en digital algoritm som kan urskilja särskilda mönster i vävnad från biopsi. Målet är att utveckla en programvara som underlättar och förbättrar bildgranskning av biopsier genom att patologen snabbare och säkrare kan avgöra om det är cancer eller en godartad förändring i vävnadsprovet.

Hur ska studien göras?
– Bidraget finansierar en del av en stor studie som vi påbörjade för tre år sedan. Jag är projektkoordinator och arbetar bland annat tillsammans med matematiker som utvecklar datorprogrammet. Vi digitaliserar bilden av biopsiprovet och därefter tillämpar vi algoritmen. Först tränas algoritmen i att känna igen särskilda mönster. Nästa steg är att den ska klara av att urskilja mönstret av sig själv och signalera när ett område innehåller cancer.

Varför vill du göra den studien?
– För att kunna fortsätta att utveckla algoritmen. Det senaste året har vi fått fram en prototyp som nu testas på fler prover. Den nuvarande träffsäkerheten är ungefär 85 procent men vi behöver nå minst 95 procent för att det ska vara en säker metod. Det kräver en hel del vidareutveckling och det tar säkert två år till innan vi har en riktigt bra produkt.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
– Vi arbetar med att förbättra den diagnostiska processen. När vi har en pålitlig algoritm är syftet att hjälpa patologen att ställa diagnos. Med dagens teknik måste patologen gå igenom minst tio biopsiprover för varje patient varav ett fåtal av proverna innehåller cancer. Datorprogrammet skulle kunna sortera ut enbart de prover som innehåller cancer och därmed korta tiden för analys till kanske hälften. Programmet gör också att diagnosen kan bli mer exakt vilket gör det lättare att sätta in rätt behandling.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024