Anzhelika Vorobyeva

Namn: Anzhelika Vorobyeva.
Född: 1990.
Titel: PhD, Docent i Radionuklid-baserad avbildning vid Uppsala universitet.
Arbetar vid: Uppsala universitet.
Forskningsprojekt: Målsökning av EpCAM med DARPin molekyler för teranostik av prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 340 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag utvecklar nya målinriktade behandlingar mot tumörer och nya metoder inom bilddiagnostik. I det här projektet studerar vi hur proteiner som heter DARPins kan användas för att diagnosticera och behandla prostatacancer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Syftet är att utveckla en metod som både kan diagnosticera tumörer på ett tidigt stadium och attackera cancerceller utan att friska celler påverkas. I första hand riktar vi oss mot patienter som har spridd prostatacancer. I studien undersöker vi hur DARPins kan kombineras med en molekyl som heter EpCAM för att hitta tumörceller. EpCAM finns i förhöjd mängd på vissa cancerceller men inte på normala celler. Till exempel har cirka hälften av patienterna med metastaserad prostatacancer höga nivåer av EpCAM.

Hur ska studien göras?
Det här är ett nytt och oprövat sätt att behandla cancer. Vi undersöker nu två skilda saker. Dels hur DARPins kan binda till EpCAM, dels hur DARPins kan användas för att leverera läkemedel direkt mot tumören utan att friska celler drabbas. Vi samarbetar med forskargrupper i Moskva som framställer DARPins och med forskare på KTH i Stockholm som tar fram en molekyl som ska användas som läkemedel, sedan gör vi experimenten i Uppsala. Den mest kritiska delen i studien är att identifiera hur vi kan kombinera ett starkt gift mot cancerceller som samtidigt ger liten eller ingen påverkan på normala celler. Första steget är att utvärdera cancerceller i provrör och de bästa kandidaterna kommer sedan att prövas på möss.

Varför vill du göra studien?
Den viktigaste frågan vi vill ha svar på är om den här metoden kommer att ha effekt på cancercellerna och hur effektiv den i så fall är.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
Det som är nytt här är att använda EpCAM i kombination med DARPins för diagnostik och målsökande terapi vid prostatacancer. Det har aldrig gjorts förut. Hur det ska gå till kommer vår forskning förhoppningsvis att ge svar på.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024