Vladimir Kashuba

Namn: Vladimir Kashuba.
Född: 1956.
Titel: Professor.
Arbetar vid: MTC, Karolinska Institutet, Stockholm och Institutet för molekylär biologi och genetik vid ukrainska vetenskapsakademin Kyiv, Ukraina.
Forskningsprojekt: Molekylära mekanismer som reglerar tumörinhiberande kapacitet hos fibroblaster i förhållande till klinisk prognos.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Målet med mitt projekt är att utforska mekanismerna för hur celler som kallas fibroblaster kan stoppa tumörtillväxt. Fibroblaster finns nästan överallt i kroppen och ofta nära prostatatumörer. De har en inneboende hämmande kapacitet på tumörer och jag undersöker hur den förmågan kan öka hos patienter med prostatatumörer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Anslaget finansierar en del av en pågående studie som görs i samarbete med universitetssjukhuset i Örebro och klinik Boris i Kyiv i Ukraina. Det är grundforskning där vi vill förstå vilken molekyl som är viktig för att stoppa tumörtillväxt. Det är forskning som tar lång tid att göra, att identifiera en enskild molekyl som är viktigt kan ta några år.

Hur ska studien göras?
– Vi vet att tumörcellerna å ena sidan påverkar fibroblaster och att fibroblasterna å andra sidan påverkar tumören. Men vi inte på vilket sätt eller varför det sker. Det är också okänt varför fibroblaster kan stoppa tumörtillväxt. Fibroblasternas förmåga att påverka tillväxten av tumörer skiljer sig åt och vi ska försöka hitta de molekyler som har hög förmåga att förhindra tumörtillväxt och undersöka vad som gör att de har den kapaciteten.

Varför vill du göra studien?
– Vi vet, att två av tre personer aldrig får aldrig cancer. En viktig fråga är om det beror på slumpen eller på genetisk resistens. Vår arbetshypotes är att det finns en resistens hos vissa människor och att den kan mätas genom att studera normala cellers förmåga att stoppa cancercellers tillväxt. Förhoppningen är att öka förståelse av de molekylära mekanismerna bakom friska cellers omvandling till tumörceller.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
– Kan vi förstå vilka molekylära mekanismer i fibroblasterna som bestämmer graden av skydd mot tumörtillväxt, kan det bidra till att förutsäga utveckling av prostatacancer. Det kan leda till att det går att skilja ut vilka patienter som har aggressiv cancer och vilka som har vilande cancer, något som är svårt att göra idag. Det kan också göra diagnoserna blir mer exakta och att behandlingen kan anpassas till varje individ.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024