Anders Bjartell

Namn: Anders Bjartell.
Född: 1959.
Titel: Professor, överläkare.
Arbetar vid: Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 3 250 000 kronor (2017–2020).

Vad forskar du om?
– Min inriktning är translationell forskning om prostatacancer. Det innebär att man arbetar både i laboratorium och med patienter för att förbättra diagnostik och behandling. Det är inte så vanligt att bedriva forskning så här i Sverige, eftersom det är ganska få läkare som arbetar så brett. Målet är att snabbare nå fram till resultat som kan användas i vården.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget från Prostatacancerförbundet ingår ett pågående projekt där vi studerar samspelet mellan cancer, celler och immunsystem. Syftet är att skapa ny behandling mot allvarlig prostatacancer som i dagsläget inte är behandlingsbar. I det här projektet blockerar vi ett protein som finns i cancercellerna som heter STAT3. Det är även aktivt i immunceller som har med cancer att göra. Vi vet att cancerceller kan påverka immuncellerna så att de hjälper cancern att skydda sig. Det vi nu har sett är att om STAT3 blockeras kan både cancercellerna och immuncellerna slås ut i en cancerbehandling. Vi har arbetat under flera år med att blockera STAT3 men det är först nu som vi har upptäckt att det även går att påverka delar av immunförsvaret och på så vis få en dubbelbehandling av cancern.

Hur ska studien göras?
– I blodprover från patienter som har spridd prostatacancer undersöker vi dels hur STAT3 påverkar cancerceller dels studerar vi cellerna från immunförsvaret. Ibland har patienter med allvarlig prostatacancer påverkan på immunförsvaret och då finns speciella celler som hjälper cancercellerna att skydda sig mot immunförsvaret. Vi undersöker hur de mekanismerna går till.

Varför vill du göra den studien?
– Vi behöver nya behandlingar mot prostatacancer när tumörcellerna inte längre svarar på andra behandlingar. Inom fem år hoppas vi kunna testa det på patienter.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Målet är att patienter med en svår prostatacancer ska kunna leva längre och bättre. Det går inte att bota cancern men vi kan förlänga överlevnaden upp till ett par år. Tidigare överlevde man med svår prostatacancer kanske två år. Idag överlever man kanske minst fem år. Om några år kanske vi är uppe i fem till tio år.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024