Camilla Thellenberg Karlsson

Namn: Camilla Thellenberg Karlsson.
Född: 1972.
Titel: Överläkare.
Arbetar vid: Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus.
Forskningsprojekt: Hypo M1 – Ultrahypofraktionerad strålbehandling vid metastaserad prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 800 000 kronor.

Vad forskar du om?
Min inriktning är klinisk behandlingsforskning, alltså forskning som görs i vårdmiljö och där patienter deltar. Jag studerar främst prostatacancer och särskilt i kombination med strålbehandling.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Det ska gå till en stor studie som görs tillsammans med fem sjukhus och förhoppningsvis alla cancerkliniker i Sverige. Vi ska undersöka om högre strålningsdoser under kortare tid ger samma resultat som lägre stråldoser under längre tid vid spridd prostatacancer. Gängse behandling vid metastaserad sjukdom är att stråla primärtumören i fyra veckor, nu vill vi pröva att stråla under två och en halv vecka. I en stor skandinavisk studie har det med gott resultat, prövats på patienter i botande syfte. Högre dos under kortare tid ger inte fler biverkningar eller sämre effekt än vid fyra veckors behandling. Nu vill vi undersöka om behandlingstiden kan kortas även för patienter som har en spridd sjukdom och ofta mer avancerade primärtumörer.

Hur ska studien göras?
Studien kommer att hålla på i cirka två år och vi planerar att cirka 400 patienter kommer att delta. Deras cancer ska ha begränsad spridning och inte gett upphov till fler än fyra skelettmetastaser, är cancern mer spridd gör behandlingen ingen nytta. Patienterna kommer att lottas till standardbehandling på fyra veckor eller den kortare behandlingen på två och en halv vecka och kommer att kontinuerligt svara på frågor om hur de mår. Tillsammans med läkarnas bedömningar utgör det underlaget som vi utvärderar.

Varför vill du göra studien?
Vi vill undersöka om effekten blir densamma som vid fyra veckors behandling och att biverkningarna är på samma nivå. Vi utgår från data i studien på patienter med botbar cancer men hos patienter som har en spridd sjukdom är primärtumören ofta större än hos de vars cancer inte spridit sig. Mindre strålad volym betyder ofta mindre biverkningar. Nu vill vi bli säkra på att behandlingen är trygg och bra fast vi har en större volym som strålas hos de här patienterna.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Jag vill göra det enklare för patienterna. Jag hoppas att genom att korta ner strålbehandlingen kan vi frigöra tid som de inte behöver tillbringa i vården.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024