Jonas Hugosson

Foto: Privat.

Namn: Jonas Hugosson.
Född: 1955.
Titel: Professor.
Arbetar vid: Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och deltid vid Carlanderska.
Forskningsprojekt: Göteborg 2 studien. En randomiserad populationsbaserad screeningstudie för prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 1 000 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om tidig diagnostik inklusive screening av prostatacancer. Forskningen handlar om hur vi kan förbättra screeningmetoderna så vi hittar rätt sorts tumörer, det vill säga potentiellt dödliga tumörer men undviker att diagnosticera harmlösa långsamt växande tumörer. Metoderna ska också vara kostnadseffektiva och så lindriga och ofarliga som möjligt.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Vi ska utvärdera en ny metod för diagnos där bilder tagna med både med PET-kamera och magnetkamera används för att undersöka om vi kan minska andelen män som behöver genomgå vävnadsprover. Studien bygger på den så kallade G2-studien där vi följer 38 000 män med regelbundna tester för prostatacancer.

Hur ska studien göras?
– Män som deltar i G2-studien och som har förhöjt PSA kommer att tillfrågas om de vill göra en extra undersökning med PET/MR innan de genomgår vävnadsprov. Vi jämför sedan utfallet mellan undersökningen med PET/MR och undersökningar med vävnadsprover. Om det visar sig att PET/MR med stor träffsäkerhet kan fria män från cancer kan vi kanske minska antalet män som behöver vävnadsprover i framtiden. Om undersökningen också kan med hög säkerhet identifiera män med cancer kan kanske även de männen slippa vävnadsprov och istället gå direkt till operation.

Varför vill du göra studien?
– Vävnadsprover är obehagligt men även förenat med en risk för allvarlig biverkan i form av infektion. Det finns också studier som talar för att man finner ökat antal tumörceller i blodet efter vävnadsprov vilket skulle kunna innebära att vävnadsprov är en möjlig spridningskälla.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Genom att förbättra metoderna för tidig diagnostik så att vi hittar rätt sorts tumörer med träffsäkra och lindriga metoder, banar vi väg för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024