Coronapandemin och prostatacancer

Coronaviruset och sjukdomen covid-19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för prostatacancerpatienter blir omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser med mera.

Covid 19

För allmänna frågor hänvisar vi till följande länkar:
Cancerrådgivningen
Cancerfonden

Du är också alltid välkommen att kontakta någon av våra föreningar. Du finner din närmaste här.

Vi har försökt beskriva vilka konsekvenser pandemin kan väntas få för just prostatacancervården. Observera att variationen kan bli stor i landet.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för prostatacancerpatienter blir omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser med mera. Vare sig det nationella vårdprogrammet eller det standardiserade vårdförloppet kommer att gälla fullt ut under pandemin.

 • Att minska smittspridningen har högst prioritet. Äldre, särskilt de med underliggande sjukdom, är de som drabbas hårdast och som löper störst risk att avlida av sjukdomen. Rekommendationen är därför att kontakter med omvärlden minimeras – både för egen skull och för andras genom att inte ytterligare öka trycket på vården.
 • Akut vård måste gå före planerad vård. För prostatacancer bör högrisk- och metastaserade patienter prioriteras men behandlas med de metoder som innebär minst smittrisk. För övriga är risken för smitta ett större hot än en uppskjuten utredning eller behandling.
 • Fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler bör undvikas i högsta möjliga utsträckning. Samma gäller apoteken. Använd telefon för nödvändig kontakt och nätapotek för läkemedel!
 • Provtagningar och undersökningar bör minimeras under pandemin. Det gäller även PSA.
 • Planerad kirurgi och strålbehandling kan komma att skjutas upp. Eftersom prostatacancer vanligen är en långsam sjukdom så spelar detta inte stor roll för de allra flesta.
 • Hormonbehandling som påbörjats fortsätter även om strålning skjuts upp.
 • Pågående strålbehandling bör fullföljas.
 • Hormonella behandlingar kan inledas och fortgå utan större störningar. Depåpreparat är att föredra.
 • Cellgiftsbehandlingar kräver sjukhusbesök med smittrisk och medför nedsatt immunförsvar och därmed kraftigt ökad mottaglighet för viruset.
 • All planerad uppföljning kan komma att störas. I de flesta fall är risken för smitta betydligt allvarligare än fördröjda fysiska kontroller.
 • Om du måste få kontakt med vården: Ring din kontaktsjuksköterska eller annan på kliniken, om mycket akut 112.

Information från Folkhälsomyndigheten: Covid-19 - Vad gäller för friska, sjuka och isolerade?  

Senast uppdaterad 05 maj 2020

Fler nyheter


Alla nyheter