Aktuellt
Nyheter
Ny bok om prostatacancer Tillsammans för ökad medvetenhet Sista etappen av Sverigeresan 2023 Nu lanserar vi årets limiterade mustaschpin Digitala lotter till höstens program Närstående - Årets tema för Mustaschkampen Nytt läkemedel kan förhindra metastaser i skelettet Sverigeresan 2023 - Etapp 2 Köp digitala bingolotter av oss Ny produkt - Blå bandet i satin Snabbare och säkrare bedömningar med AI Många miljoner till förbundets verksamhet Seminarier i Almedalen Saknad styrelseledamot Hur effektivt är Stockholm3-testet? Sverigeresan 2023 - Etapp 1 Håkan utsedd till Årets Eldsjäl Fina insatser prisades vid förbundets årsstämma Ny upptäckt kan förhindra metastaser i skelettet Följ Årets Eldsjäls Galakväll Lovande resultat för kombinationsbehandling Specialanpassade rehabprogram Kreativt företagssamarbete kan vinna pris Rekordhögt stöd till prostatacancerforskning Nya studier om mäns mående och symtom Håkan - finalist i Årets Eldsjäl Limiterad mustaschpin ger viktigt stöd Studerar effekten av målsökande strålbehandling Vill förbättra metoderna för tidig diagnostik Över 700 000 kronor till Prostatacancerförbundet Mustaschmilen - ett lopp för alla Driver studie om metastatisk ryggmärgskompression Prisras på hormonläkemedel Nominera din eldsjäl Vill utjämna ojämlikheter i tidig diagnostik Slutspurt för Sverigeresan Bättre diagnostik med kombinerad bildteknik Seminarium i Almedalen 2022 Nytt rekordbelopp från Datumlotteriet Uppföljning av Stockholm3MR Vilken betydelse har proteinet STAT3 vid prostatacancer? Mångårigt framgångsrikt arbete uppmärksammat Kvinnliga kockar ambassadörer för årets Mustaschkamp Rapport om prostatabiopsier MR-baserad strålbehandling för patienter med höftprotes SVT granskar den ojämlika sjukvården Vill öka patienternas delaktighet Widforss kampanj gav en kvarts miljon Dags för Årets Eldsjäls galakväll Riktad behandling kan förlänga överlevnaden Nytt stort bidrag från ridsporten Tretton miljoner kronor till prostatacancerforskning Är män med prostatacancer en särskild riskgrupp? Uppvaktning av socialminister Lena Hallengren Grönberg utsedd till Årets cancerforskare 2022 Vill individualisera patienters strålbehandling Studie med kombinerad PET/MR–kamera Sexliv, impotens och screening Hur kan aktiv monitorering förbättras? Imponerande insamlingslopp av Prostataklubben Avancerad MR-teknik kombinerad med biopsi Europa Uomo behöver din hjälp Undersöker egenskaper hos cancerceller Vill utveckla nya MRI-metoder Utdelning av hedersutmärkelse AI kan hitta metastaser tidigare Ny metod för att diagnosticera spridd prostatacancer Mustaschkampgolf 2021 Cykling i kampen mot prostatacancer Lotterimiljoner trots pandemin Avgörande pilotprojekt i Skåne Två värmländska pristagare Erfaren mångsysslare i ny roll Stefan Sauk om sin prostatacancer Dags för Eldsjälsgalan - som i år kommer direktsändas Per-Anders Nygård - ny kampanjledare Mustaschkampen Widforss' fina butikskampanj resulterade i över 227 000 kronor Rekordhögt stöd till forskning och utveckling Hjärtligt bidrag från ideell förening Olov Berggren - ny generalsekreterare "Sluta försumma prostatacancerpatienterna" Vilken effekt har olika läkemedel?
Personliga historier Nyhetsarkiv

Avgörande pilotprojekt i Skåne

I höstas inleddes ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning i Region Skåne. Denna pilotstudie har central betydelse för etableringen av det säkra system som krävs för att starta breddinförande av OPT.

Region Skane

Foto: Region Skåne

I september 2020 inleddes en pilotstudie med informationsutskick till 1 000 skånska män i åldern 50, 56 och 62 år. De 1 000 männen hade valts ut slumpmässigt baserat på ålder och bostadskommun. Syftet med studien var att få en uppfattning om deltagandegrad och samtidigt testa logistik, organisation och IT-lösningar. De deltagande männen fick information om att de kunde testa sitt PSA-värde (prostataspecifikt antigen), där ett höjt PSA-värde kan vara ett tecken på prostatacancer. Männen fick även information om för- och nackdelar med testningen, som att det kan finnas en risk för överdiagnosticering, och att det kan inledas behandling mot prostatacancer trots att denne är i ett stadium som inte skulle utvecklats till någon allvarlig sjukdom.

– Jag har varit med redan i planeringsstadiet av detta projekt och känner mig både för min egen och våra lokalföreningars skull oerhört tacksam för att det har kommit till skott, säger Jan Frick, ordförande i ProVitae, en av de tre aktiva prostatacancerföreningarna i Skåne.

Flera cancerfall upptäckta
Nyligen har resultatet från en utvärdering av pilotstudien, genomförd av Prostatacancercentrum Skåne, publicerats. Syftet med utvärderingen är att kunna vidareutveckla och etablera ett säkert system för breddinförande av organiserad prostatacancertestning. 42 procent av männen som deltog i studien svarade att de gärna ville testas. Av de testade 50-åringarna hade en procent ett förhöjt värde (PSA på 3 eller över). Bland 56-åringarna var det sju procent som hade ett förhöjt värde och bland 62-åringarna var siffran 18 procent.

Efter vidare kontroll, med magnetkameraundersökning och prostatabiopsi, visade det sig inte finnas några cancerfall hos de undersökta 50-åringarna. Däremot hade var tionde 56-åring med förhöjt värde sjukdomen. Bland 62-åringarna påträffades prostatacancer hos var tredje man med förhöjt värde. Behandlingar kunde därmed sättas in för berörda patienter.

Organiserad prostatacancertestning är en verksamhet som byggts upp från grunden och som medfört behov av en helt ny struktur och organisation. Utvärderingen påtalar att projektet har stött på en del utmaningar, vilket orsakat ett förbättringsarbete inför att den organiserade testningen nu startar på allvar. Bland annat ska PSA-provsvar skickas korrekt till kallelsesystemet, luckor i systemet har hittats och täppts till. Dessutom har instruktionerna till provtagningsenheterna förbättrats. Färre remisser ska skickas till urologmottagningar, för att minska belastningen på dessa. I stället ska Prostatacancercentrum Skåne sköta remisser för bland annat magnetkameraundersökningar.

Gradvis införande
I Region Skåne finns cirka 190 000 män i åldersgruppen 50–74 år som ska ingå i den organiserade prostatacancertestningen. Av kapacitetsskäl för vården kommer införandet att ske gradvis. Under 2021 och 2022 kommer de män som fyller 50 år under respektive år att få informationsutskick och erbjudande om att testa sig. Takten för utvidgning till fler åldersgrupper avgörs av utredningskapaciteten i sjukvården, framför allt gällande tillgång till magnetröntgen och urologer.

De tre lokala patientföreningarna i Skåne, (ProVitae, ProLivskvalitet och Prostatacancerföreningen Syd), har ett mycket nära samarbete med Prostatacancercentrum Skåne. Föreningarna kommer framöver att vara behjälpliga med att informera och marknadsföra projektet.

– Det är en fantastisk trevlig uppgift. Vi håller just nu på att planera upplägg, informationsmaterial med mera. Sen får vi hoppas att den fortlöpande vaccinationen mot Covid-19 och lättade restriktioner kommer att möjliggöra för oss att vara ute och informera om projektet inom en snar framtid, säger Jan Frick.  

Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna Jan Frick, 070-829 33 60, jan.frick@provitae.se.

Här kan du läsa Prostatacancercentrum Skånes rapport i sin helhet

Bakgrundsfakta - Organiserad prostatacancertestning i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutade i juni 2018 att införa organiserad prostatacancertestning i Skåne, och samtidigt beslutades att ett regionalt prostatacancercentrum skulle bildas. Samma år tillsattes en styrgrupp och en multiprofessionell projektgrupp med kompetens inom urologi, kommunikation och IT bildades. I projektgruppen ingick även en patientföreträdare. Ett automatiserat kallelsesystem skapades och ett omfattande informationsmaterial togs fram. Prostatacancercentrum Skåne (PCC Skåne) sattes i drift i september 2019 och har sedan dess fortsatt att arbeta med att bygga upp struktur och logistik för organiserad prostatacancertestning i Skåne. Sedan hösten 2020 ansvarar PCC Skåne för driften av OPT i Region Skåne.

Senast uppdaterad 20 februari 2023

Fler nyheter


Alla nyheter