Aktuellt
Nyheter
Prostatacancer ur patienternas perpektiv Ny utgåva av skrift om prostatacancer Kritik mot bristande framsteg i cancerstrategin Lyckad utbildning för erfarna kontaktsjuksköterskor Givande och lärorik konferens Fortsatt generöst stöd från Ride Against Cancer Sexuell rehabilitering tillgängligt för fler Se Årets Eldsjäls Galakväll live JOYNA oss i kampen mot prostatacancer Förbättrad livskvalitet efter cancerbehandling 100 miljoner kronor till prostatacancerforskning Möt våren i en snygg mössa Lusseballen vann prestigefullt pris i kommunikation Ansök till vårens rehabvecka Anmälan till utbildning JOYNA - ett nytt digitalt prenumerationslotteri Lansering av ny kunskapsbank Maréne utsedd till Årets cancerforskare 2024 Rätt behandling till rätt patient Processer som styr bildandet av prostatacancer Delta i Mustaschmilen Oscar och Sven-Ingvars tar ton för Mustaschkampen Upptäckt som kan leda till ny behandlingsmetod 853 år till första behandling Ny bok om prostatacancer Tillsammans för ökad medvetenhet Sista etappen av Sverigeresan 2023 Nu lanserar vi årets limiterade mustaschpin Digitala lotter till höstens program Närstående - Årets tema för Mustaschkampen Nytt läkemedel kan förhindra metastaser i skelettet Sverigeresan 2023 - Etapp 2 Köp digitala bingolotter av oss Ny produkt - Blå bandet i satin Snabbare och säkrare bedömningar med AI Många miljoner till förbundets verksamhet Seminarier i Almedalen Saknad styrelseledamot Hur effektivt är Stockholm3-testet? Sverigeresan 2023 - Etapp 1 Håkan utsedd till Årets Eldsjäl Fina insatser prisades vid förbundets årsstämma Ny upptäckt kan förhindra metastaser i skelettet Följ Årets Eldsjäls Galakväll Lovande resultat för kombinationsbehandling Specialanpassade rehabprogram Kreativt företagssamarbete kan vinna pris Rekordhögt stöd till prostatacancerforskning Nya studier om mäns mående och symtom Håkan - finalist i Årets Eldsjäl Limiterad mustaschpin ger viktigt stöd Studerar effekten av målsökande strålbehandling Vill förbättra metoderna för tidig diagnostik Över 700 000 kronor till Prostatacancerförbundet Mustaschmilen - ett lopp för alla Driver studie om metastatisk ryggmärgskompression Prisras på hormonläkemedel Nominera din eldsjäl Vill utjämna ojämlikheter i tidig diagnostik Slutspurt för Sverigeresan Bättre diagnostik med kombinerad bildteknik Seminarium i Almedalen 2022 Nytt rekordbelopp från Datumlotteriet
Personliga historier Nyhetsarkiv

Sexuell rehabilitering tillgängligt för fler

Vid Urologiveckan i oktober förra året lanserades Sveriges första digitala verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Redan nu har det blivit ett användbart verktyg vid vårdenheter inom nio regioner.

Porträttbild på uroterapeut och sexualrådgivare Carina Danemalm Jägervall

Carina Danemalm Jägervall, uroterapeut och sexualrådgivare i Region Kronoberg. Foto: Jonas Carmhagen.

Varje år får över 10 000 män diagnosen prostatacancer. Oavsett vilken behandling man har genomgått för sjukdomen påverkas ofta den sexuella hälsan negativt. Förutom erektil dysfunktion ses även minskad lust samt förändrad utlösning och orgasm. För de som lever i en relation kan även partnerns sexuella hälsa påverkas negativt och deras gemensamma intimitet ställs inför nya utmaningar.

Trots att området cancerrehabilitering varit i fokus under senare år varierar möjligheten till sexologiskt stöd över landet. Bristande tillgång till medarbetare med sexologisk kompetens inom cancervården medför att sexuell rehabilitering inte kan erbjudas på ett jämlikt sätt. Vid de enheter som har tillgång till sexualrådgivare eller sexolog bedrivs sexuell rehabilitering i huvudsak via fysiska besök hos behandlare.

Pilotstudie framtagen

År 2020 bildades en forskningsgrupp via samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region Kalmar för att designa en pilotstudie med syfte att utveckla och testa ett internetbaserat stöd för sexuell rehabilitering. Stödet riktade sig i detta stadium till par där den ena parten genomgått nervsparande radikal prostatektomi.

Programmet har därefter vidareutvecklats för att kunna användas av alla som behandlats för prostatacancer, oavsett vilken behandling de genomgått. Målet var att sprida det nationellt inom prostatacancervården. För att möjliggöra denna utveckling beviljade Prostatacancerförbundet medel för fortsatt arbete. Projektet leds av Carina Danemalm Jägervall, uroterapeut och sexualrådgivare i Region Kronoberg.

Verktyget lanseras

Vid Urologiveckan i oktober 2023 lanserades det nya digitala verktyget. Alla regioner har möjlighet att använda det kostnadsfritt efter det att de fått det tilldelat till sig. Syftet med e-rehabprogrammen är att ge stöd och förbättra den sexuella hälsan efter prostatacancerbehandling genom ökad kunskap, aktivt reflekterande och praktiska övningar. Det bygger på engagemang och att deltagarna avsätter tid för de uppgifter och övningar som ingår. Om man lever i en relation är tanken att båda deltar och går igenom programmet tillsammans. 

Totalt finns det tre program med respektive åtta moduler, där varje modul har ett specifikt fokus. Till exempel sexuella förändringar, samspel och beröring och erektionsbehandling. Behandlingsprocessen bygger på att patienten är aktiv och avsätter tid för att läsa och genomföra övningarna.

Snabbt genomslag

Redan nu används det via 1177 vid vårdenheter i nio regioner (Kronoberg, Blekinge, Jämtland/Härjedalen, Västmanland, Stockholm, Kalmar, Dalarna, Örebro och Skåne). Under våren väntas ytterligare fem regioner (Gävleborg, Norrbotten, Uppsala, Jönköping och Östergötland) erbjuda sina patienter möjligheten till sexuell rehabilitering via verktyget.

– Arbetet med att utveckla dessa stödprogram och hur dessa kan implementeras inom prostatacancervården har givit många nyttiga erfarenheter om hur vi kan arbeta regionalt och nationellt för en mer jämlik cancervård. Jag vill rikta ett stort tack till Prostatacancerförbundet för det ekonomiska stödet som gjort detta projekt möjligt, säger Carina Danemalm Jägervall.

Tillgängligt dygnet runt

Fördelar med de digitala stödprogrammen:

  • Tillgängligt dygnet runt via 1177, oavsett var i landet patienten och eventuell partner befinner sig.
  • Kan läsas i sitt eget tempo och sparas till senare.
  • Ingen patientavgift.
  • Underlättar kommunikation mellan patient och behandlare.

En annan fördel är att användarna får ett program som är helt anpassat efter vilken sexuell problematik som förekommer vid den behandling av prostatacancer som individen genomgått och hur dessa kan hanteras.

Positivt mottagande

Det är inte en självklarhet att prata om sitt sexliv med sin partner. Framför allt inte när det uppstår nya problem. Enligt Carina har patienter som hittills kommit i kontakt med verktyget varit mycket positiva

– De avslutande reflektionsfrågorna i modulerna har varit bra för paren. Att tillsammans gå igenom frågorna är ett sätt att öva på att kommunicera. Frågorna varierar och handlar till en början om vad man har för förväntningar och hur man vill lägga upp det gemensamma arbetet framöver. Kommunikation och samspel i relationen är en viktig del av rehabiliteringen, säger Carina Danemalm Jägervall.

Avgörande framgångsfaktor

En fördel med verktyget är att det kan användas av flera yrkeskategorier inom prostatacancervården, till exempel kontaktsjuksköterskor och uroterapeuter även utan formell kompetens inom klinisk sexologi. Behandlare får en mer coachande funktion, vilket gör att det inte tar några större personalresurser att införa verktyget.

– RCC i samverkan är nationell utgivare, vilket har varit avgörande för den nationella spridningen. Det finns fortfarande utmaningar, som att lyfta området egenvård inom cancervården. Vi lär för lång tid framöver behöva vara uppmärksamma på variationer i digitala vanor och viljan att använda dessa verktyg, säger Carina Danemalm Jägervall.

 

Vill du veta mer om detta projekt?
Ladda ner Carina Danemalm Jägervalls uppföljningsrapport.

Senast uppdaterad 24 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter