Aktuellt
Nyheter
Prostatacancer ur patienternas perpektiv Ny utgåva av skrift om prostatacancer Kritik mot bristande framsteg i cancerstrategin Lyckad utbildning för erfarna kontaktsjuksköterskor Givande och lärorik konferens Fortsatt generöst stöd från Ride Against Cancer Sexuell rehabilitering tillgängligt för fler Se Årets Eldsjäls Galakväll live JOYNA oss i kampen mot prostatacancer Förbättrad livskvalitet efter cancerbehandling 100 miljoner kronor till prostatacancerforskning Möt våren i en snygg mössa Lusseballen vann prestigefullt pris i kommunikation Ansök till vårens rehabvecka Anmälan till utbildning JOYNA - ett nytt digitalt prenumerationslotteri Lansering av ny kunskapsbank Maréne utsedd till Årets cancerforskare 2024 Rätt behandling till rätt patient Processer som styr bildandet av prostatacancer Delta i Mustaschmilen Oscar och Sven-Ingvars tar ton för Mustaschkampen Upptäckt som kan leda till ny behandlingsmetod 853 år till första behandling Ny bok om prostatacancer Tillsammans för ökad medvetenhet Sista etappen av Sverigeresan 2023 Nu lanserar vi årets limiterade mustaschpin Digitala lotter till höstens program Närstående - Årets tema för Mustaschkampen Nytt läkemedel kan förhindra metastaser i skelettet Sverigeresan 2023 - Etapp 2 Köp digitala bingolotter av oss Ny produkt - Blå bandet i satin Snabbare och säkrare bedömningar med AI Många miljoner till förbundets verksamhet Seminarier i Almedalen Saknad styrelseledamot Hur effektivt är Stockholm3-testet? Sverigeresan 2023 - Etapp 1 Håkan utsedd till Årets Eldsjäl Fina insatser prisades vid förbundets årsstämma Ny upptäckt kan förhindra metastaser i skelettet Följ Årets Eldsjäls Galakväll Lovande resultat för kombinationsbehandling Specialanpassade rehabprogram Kreativt företagssamarbete kan vinna pris Rekordhögt stöd till prostatacancerforskning Nya studier om mäns mående och symtom Håkan - finalist i Årets Eldsjäl Limiterad mustaschpin ger viktigt stöd Studerar effekten av målsökande strålbehandling Vill förbättra metoderna för tidig diagnostik Över 700 000 kronor till Prostatacancerförbundet Mustaschmilen - ett lopp för alla Driver studie om metastatisk ryggmärgskompression Prisras på hormonläkemedel Nominera din eldsjäl Vill utjämna ojämlikheter i tidig diagnostik Slutspurt för Sverigeresan Bättre diagnostik med kombinerad bildteknik Seminarium i Almedalen 2022 Nytt rekordbelopp från Datumlotteriet
Personliga historier Nyhetsarkiv

Kritik mot bristande framsteg i cancerstrategin

I ett yttrande till pågående översyn av en ny nationell cancerstrategi, vill Prostatacancerförbundet lyfta fram betydande brister i implementeringen av nuvarande strategins målsättningar. 

Chackbräde i fokus med en man i bakgrunden

Foto: Michal Jarmoluk, Pixabay.

Den tidigare strategin, grundad år 2009, har enligt oss inte uppnått de förväntade resultaten, och bristen på genomslag i vården är påtaglig.

Vi anser att cancerstrategin har misslyckats med att ge patienter den stärkta ställning och förbättrade vårdkvalitet som utlovades. Trots att strategin fastslog viktiga punkter såsom bättre information, minskade väntetider och individuella vårdplaner, har genomförandet varit bristfälligt och varierat mellan olika regioner.

Vi vill särskilt lyfta fram den fortsatta fragmenteringen inom vården, vilket bland annat resulterat i otillfredsställande väntetider och bristande kontinuitet i vårdförloppet för prostatacancerpatienter. Trots påpekanden om behovet av förbättringar, har åtgärderna varit otillräckliga och utan betydande effekt.

En av de mest allvarliga bristerna som identifierats är den bristande samverkan mellan den kunskapsstyrning som RCC (Regionala cancercentrum) representerar och den verkställande styrningen av vården. Denna åtskillnad anser vi har bidragit till en ineffektiv fördelning av resurser samt bristande efterlevnad av lagens krav på en god och likvärdig vård över hela landet.

För att adressera dessa utmaningar och säkerställa att en förnyad cancerstrategi får bättre genomslag, föreslår vi åtgärder som innefattar en högre status för strategin, återförande av ansvaret för nationella vårdprogram till Socialstyrelsen samt förstatligande av registerverksamhet för en enhetlig uppföljning och förbättrad kvalitetssäkring.

Medan den pågående översynen av den nationella cancerstrategin fortsätter, är det tydligt att en rad utmaningar kvarstår för att säkerställa att strategins mål om en förbättrad cancervård uppnås.

Läs hela yttrandet här.

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Fler nyheter


Alla nyheter