Stipendier 2016

Under 2016 beviljade Prostatacancerfonden stipendier för totalt 86 000 kronor för kompensutveckling.

  • Anne-Marie Hedbom, kurator, Rehabenheten, Centralsjukhuset, Karlstad.
  • Birgitta Olofsson, undersköterska, Urologmottagn, NUS.
  • Carina Berglund, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn, Kirurgcentrum NUS.
  • Kerstin Åslund, överläkare urologi, Urologkliniken, Kirurgcentrum, Sundsvalls sjukhus.
  • Lisa Karlsson, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn, Uddevalla sjukhus.
  • Malin Jannesson, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn, Blekinge sjukhus.
  • Paula Taube, sexualterapeut, Sexologiskt centrum, NUS.
  • Maria Hermann, ST-läkare urologi, Urologkliniken, Karolinska US.
  • Åsa Larsson Drugge, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn, Region Norrbotten.

Senast uppdaterad 19 maj 2020