Stipendier 2014

Under 2014 beviljade Prostatacancerfonden stipendier för totalt 84 565 kronor för kompensutveckling.

 • Britta Stalebrandt, urologsjuksköterska, Västerviks sjukhus.
 • Carl Olof Berg, koreograf, Stockholm.
 • Charlotte Olsson, sjuksköterska, Urologmottagn, Karlshamn.
 • Jenny Anderberg, sjuksköterska, Urologmottagn, SUS, Malmö.
 • Kristina Eriksson Wallsten, Kurators- o Urologmottagn, Centralsjukhuset, Karlstad.
 • Kristina Sjödin, leg sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Karolinska sjukhuset.
 • Lisbeth Eklund, sjuksköterska, Urologmottagn, Kristianstad.
 • Malin Jannesson, sjuksköterska Urologmottagn, Karlshamn.
 • Monica Eklund, sjuksköterska, Urologmottagn, Kristianstad.
 • Rose-Marie Rosén, sjuksköterska, Urologmottagn, SUS, Malmö.
 • Ylva Nygren, sjuksköterska, Kliniken för kirurgi och urologi, Eskilstuna.

Senast uppdaterad 19 maj 2020