Frågor & svar

Det är viktigt för oss att du som givare känner dig trygg med att din gåva används på rätt sätt. Här besvarar vi de vanligaste frågorna vi får gällande gåvor och Prostatacancerfonden.

Vart går pengarna?

Pengarna som kommer in till Prostatacancerförbundet går till Prostatacancerfonden vars mål är:

  • Att stödja forskning och utveckling rörande prostatacancer.
  • Att stödja kompetensutveckling av vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
  • Att stödja opinionsbildning för ökad livskvalité och minskad dödlighet av prostatacancer.

Får jag något gåvobevis?

Bevis till minnesgåvor skickas oavsett storlek på gåvan. Övriga gåvor på mindre än 1 000 kronor får ej tackblad/gåvobevis per automatik men kan kontakta kansliet om så önskas. Den som har startat en insamling via Betternow får ett digitalt tackblad då insamlingen avslutas och Prostatacancerförbundet tar emot gåvan. Alla som ger gåvor över 1 000 kronor får ett gåvobevis hemskickat. Ger man över 5 000 kronor så publiceras även givarens namn på vår webbplats och i tidningen Prostatanytt som tack.

Varför ska jag stödja just Prostatacancerförbundet och Prostatacancerfonden?

Prostatacancerförbundet är den enda organisationen som enbart fokuserar på svensk forskning inom prostatacancerområdet. Många andra organisationer ger pengarna till utländska projekt eller öronmärker inte din gåva utan stödjer forskning kring annan cancerforskning. Prostatacancerförbundet arbetar med att stödja svensk forskning och utveckling, kunskapsspridning och opinionsbildning om prostatacancer.

Hur använder Prostatacancerförbundet insamlade pengar?

Fördelningen ser något olika ut från år till år men cirka 40–50% går till forskningsanslag, 5–10% till stipendier, 35–40% till opinionsbildning samt 10–15% till administration och insamlingskostnader.

Hur vet jag att jag kan lita på organisationen?

Prostatacancerförbundet är medlem i Giva Sverige och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi tillämpar således Giva Sveriges kvalitetskod, följer Svensk Insamlingskontrolls regler och innehar 90-konto. Här kan du läsa mer om Giva Sveriges kvalitetskod.

Vad menas med Svensk Insamlingskontroll och 90-konto?

Ett 90-konto är ett insamlingskonto som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. 90-konton beviljas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syften är:

  • Att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll.
  • Att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.
  • Att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet.
  • Att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Här kan du läsa mer om Svensk Insamlingskontroll.

Senast uppdaterad 17 oktober 2023